11 listopada – dzień który nas połączył. Wstępne wyniki badań Narodowego Centrum Kultury

Date of publication: 22.11.2018
Średni czas czytania 6 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury od 2016 roku bada świętowanie niepodległości. Z dotychczasowych badań wiemy, że 11 listopada to dzień uznawany przez społeczeństwo za szczególnie ważny: w 2016 roku najwięcej osób (73%) wskazało Święto Niepodległości jako zasługujące na szczególne upamiętnienie. W tym roku obchodziliśmy wyjątkową, setną, rocznicę tego wydarzenia. W związku z tym NCK przeprowadziło ogólnopolski sondaż, którego celem było uchwycenie „na gorąco” społecznego obrazu Święta Niepodległości

11 listopada – dzień który nas połączył. Wstępne wyniki badań Narodowego Centrum Kultury
Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Kantar Public. Przeprowadzono je na próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15+ metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Próba była reprezentatywna (kontrolowana ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania). Przeprowadzenie sondażu tuż po Święcie Niepodległości (w dniach 13-15 listopada) pozwoliło na szczegółowe odtworzenie przez respondentów wydarzeń i emocji związanych z tym dniem.

Niemal wszyscy badani (95%) wiedzieli, którą rocznicę odzyskania niepodległości obchodziliśmy w tym roku. Wskazuje to po raz kolejny na wysoką rozpoznawalność święta wśród Polaków. W sondażu zrealizowanym w 2017 roku [1] prawie wszyscy respondenci prawidłowo wskazali, że 11 listopada było obchodzone Święto Niepodległości (98%). Wynik wskazuje na to, że wyjątkowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości cieszyły się w społeczeństwie dużym zainteresowaniem.

75% osób zadeklarowało, że był to dla nich wyjątkowy dzień. Stanowi to wzrost o 13% w stosunku do badania z 2017 roku.

Czy był to dla Pana/i wyjątkowy dzień?

Z badania wynika, że obchody stulecia odzyskania niepodległości wzmocniły poczucie wspólnoty. Blisko trzy czwarte Polaków (72%) wskazało, że obchody bardziej łączą niż dzielą. Przeciwnego zdania było 16% respondentów, a 12% nie miało zdania.

Czy w Pani/a opinii obchody 11 listopada bardziej łączą czy dzielą?

Polacy chętnie brali udział w obchodach Święta Niepodległości. W wydarzeniach zbiorowych uczestniczyła przeszło jedna czwarta Polaków (27%). To wysoki wynik szczególnie na tle badania zrealizowanego w listopadzie 2017 roku [2]. Odsetek osób, które wówczas zadeklarowały, że uczestniczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy w obchodach świąt państwowych i narodowych, wyniósł 16%.

Zdecydowana większość Polaków uważa, że bycie patriotą jest ważne (89%). To wzrost o 17% w porównaniu z badaniami z 2016 roku [3], w którym NCK również zadało to pytanie. Patriotyzm jest uznawany za ważną postawę w społeczeństwie.

Czy ważne jest dzisiaj– Pani/a zdaniem – być patriotą?

Święto Niepodległości to wydarzenie wywołujące silne przeżycie dla większości Polaków. 58% respondentów zadeklarowało, że 11 listopada odczuwało szczególne emocje. Osoby, te poprosiliśmy o opisanie odczuć. Najczęściej wymienianymi odpowiedziami były: duma, radość, wzruszenie. Określenia emocji negatywnych pojawiały się rzadko.

Czy w dniu 11 listopada odczuwał(a) Pan(i) szczególne emocje?

58% badanych potwierdziło, że odczuwało w tym dniu wyjątkowe emocje.

Jakie to były emocje?*

Badani wymieniali takie emocje jak: duma (26%), radość (24%), wzruszenie (16%), szczęście (8%), zadowolenie (6%), a także strach (6%).

*Pytanie zadano tym respondentom, którzy zadeklarowali, że odczuwali tego dnia szczególne emocje.

Ogłoszenie pełnego raportu, zawierającego pogłębioną analizę wyników sondażu CATI, badań etnograficznych i analizy treści publikowanych w Internecie, Narodowe Centrum Kultury planuje na początek 2019 roku.

Oprac. M. Modzelewska i T. Kukołowicz, Dział Badań i Analiz NCK


[1] M. Modzelewska, Z. Maciejczak, T. Kukołowicz, R. Wiśniewski, Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018, https://www.nck.pl/badania/projekty-badawcze/raport-swietowanie-niepodleglosci-11-listopada-2017-roku, [dostęp: 21.11.18 r.].

Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej próbie 1000 mieszkańców Polski (wiek 15+) metodą CATI.

[2] Źródło: NCK/Ipsos, N=1000, badanie na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+ zrealizowane w dniach 16-20 listopada 2017 roku techniką CAPI.

[3] P. Kwiatkowski i in., założenia badawcze M. Werner, T. Kukołowicz, M. Modzelewska, Raport z badania zrealizowanego na potrzeby Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa’18”, Narodowe Centrum Kultury / TNS, Warszawa 2016, http://www.nck.pl/media/attachments/318315/ Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.pdf, [dostęp: 21.11.18 r.].

Badanie zrealizowano metodą CAPI na próbie 1512 mieszkańców Polski (wiek 15+).