Program stypendialny Gaude Polonia - wyniki naboru edycji 2024

Data publikacji: 08.12.2023
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Publikujemy listę stypendystów programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Gaude Polonia zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r.Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

Gaude Polonia 2024 - lista laureatów konkursu