Program stypendialny Gaude Polonia

Data publikacji: 10.07.2012
Autor: Kadra Kultury
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do udziału w programie Stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2013. Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwał od 1 lutego do 31 lipca 2013 r.

Celem programu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Stypendium umożliwia artystom z Europy Środkowo-Wschodniej poznanie polskiej kultury oraz doskonalenie warsztatu pod opieką polskich artystów i instytucji.

O stypendium mogą ubiegać się: plastycy, literaci, tłumacze z języka polskiego, muzycy, filmowcy, krytycy sztuki, krytycy literatury, specjaliści zajmujący się ochroną zabytków, muzealnicy.

Warunki przyznawania stypendium:

  • wyższe wykształcenie,
  • wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach 45 lat),
  • świadectwa osiągnięć w swoich dziedzinach twórczości,
  • obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej,
  • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Miesięczna kwota stypendium to 3 tys. zł netto. W czasie pobytu w Polsce stypendysta ma zagwarantowane zakwaterowanie i opiekę artystyczną, samodzielnie musi pokryć koszty ubezpieczenia i podróży.

Termin stypendium: od 1 lutego do 31 lipca 2013 roku.

Termin składania wniosków upłynie 15 października 2012 roku.
 

Więcej informacji od adresem: http://www.bip.nck.pl/sub/bip-program-gaude-polonia.html