Nabór do programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018!

Data publikacji: 13.04.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XIII edycji programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży na rok 2018.

Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów.

W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 16 lipca do 15 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 4 maja 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI.

Dodatkowe informacje:

Informacji o programie udziela Iwona Grodzka

  • telefonicznie: 22 350 95 48,
  • mailowo: igrodzka@nck.pl
  • lub osobiście w biurze programu w Warszawie, przy ul. Prostej 69 (III piętro),

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.