Rozstrzygnięcie naboru do XVIII edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2024

Data publikacji: 02.04.2024
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2024.

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Do programu złożono 87 wniosków. Przyznano dofinansowanie na realizację 30 zadań. Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 20 wniosków.

Beneficjentów programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2024 poinformujemy e-mailowo o dalszych działaniach.

W razie pytań prosimy o kontakt w godzinach 10.0015.00: Iwona Grodzka, Dział Stypendialny (Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży)

 telefon: 22 350 96 22, e-mail: igrodzka@nck.pl


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koszty obsługi sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.