ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU XVII EDYCJI PROGRAMU POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2023

Data publikacji: 26.04.2023
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023. Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 110 wniosków. Przyznano dofinansowanie na realizację 33 zadań. Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 9 wniosków.

Beneficjentów programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023 poinformujemy e-mailowo o dalszych działaniach.

W razie pytań prosimy o kontakt w godzinach 10.0015.00:  

Iwona Grodzka, Dział Stypendialny (Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży) telefon: 22 209 80 99, e-mail: igrodzka@nck.pl