BADANIE EWALUACYJNE PROGRAMU DOM KULTURY+ (LATA 2012-2013)

Data publikacji: 12.02.2015
Średni czas czytania 0 minuty
drukuj

Publikujemy raport z ewaluacji dwóch edycji programu Dom Kultury+. Badanie objęło realizowane w latach 2012-2013 programy: Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna (2012) oraz Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne (2013).

Głównym celem badania było określenie poziomu realizacji założeń Programu Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna oraz Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013.