Raport Końcowy Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury (wersja 2.0)

Data publikacji: 10.03.2015
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

"Pojęcie kapitału społecznego jest w ostatnich latach jedną z najważniejszych kwestii w dyskusji  o polskich szansach rozwojowych  i pojawia się w różnych kontekstach, gdy mowa o rozwoju obszarów wiejskich. Wzrost kapitału społecznego został wymieniony w raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” jako jedno z 10 wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach. Zadania związane ze wzmacnianiem kapitału społecznego ujęte zostały w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2011­-2020 (SRKS), której powstawanie koordynowane jest przez MKiDN.

W dyskusjach naukowych nad tym pojęciem tworzone są różne  definicje i propozycje sposobów pomiaru, ale najbardziej użyteczna wydaje się definicja sformułowana w SRKS: „»wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów«.

Integrująca, sprzyjająca rozwojowi kapitału społecznego na wsi rola kultury wydaje się oczywista. Działające na obszarach wiejskich instytucje kultury, z uwagi na względnie niewielką grupę odbiorców ich oferty, są bardziej niż instytucje w większych miastach uzależnione od inicjatywy i zaangażowania mieszkańców. Kultura, rozumiana zarówno jako działania artystyczne, podejmowane w środowiskach
wiejskich lub kierowane do wiejskiej publiczności, a także jako animacja uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze ­ wydaje się zatem jednym z najbardziej adekwatnych obszarów interwencji na rzecz poprawy tworzenia kapitału społecznego na wsi." /ze wstępu/