Realizacje

Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Formularz wyszukiwania w ramach: Realizacje

Realizacje

Wyników: 529
Dotacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach

W ramach projektu „Inkubator Kulturalny- twórcze działania lokalne w Lipianach” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla...

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie

W ramach projektu „Poleska natura to nasza kultura” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Urszulin.

Dotacje
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gorwaczowie

W ramach projektu „ZaPLANujMY - realizacja kulturalnych inicjatyw mieszkańców gminy Gowarczów” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla...

Dotacje
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

W ramach projektu „KREACJE. W SIECI KULTURY” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczonych dla mieszkańców.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

W ramach projektu „Kaliskie inicjatywy kulturalne 2020” zrealizowano cztery inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców gminy Kaliska

Dotacje
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz

W ramach projektu „Kultura dla rozwoju cz.II” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz.

Dotacje
Centrum Kultury Gminy Biskupice

W ramach projektu „Razem możemy więcej” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Biskupice.

Dotacje
Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach

W ramach projektu „Aktywni Tyszowianie” zrealizowano pięć inicjatyw społeczno-kulturalnych dla mieszkańców gminy Tyszowce.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

W ramach projektu „Diagnoza i rozwój kapitału kulturowego w gminie Morzeszczyn” zrealizowano pięć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Morzeszczyn.

Dotacje
Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie

W ramach projektu „Wilczyn(N) apetyt na kulturę” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców gminy Wilczyn.

Dotacje
Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim

W ramach projektu „Razem dla Górowa” zrealizowano trzy inicjatywy przeznaczone dla mieszkańców Górowa Iławeckiego.

Dotacje
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej

W ramach projektu „Tykocińska Akcja kulturalna!” zrealizowano siedem inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Tykocin.