Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu

Data publikacji: 09.02.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Ciechanowca.

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
Fot. zdjęcia z realizacji projektu grupa kobiet w skupieniu obserwuje slajd wyświetlony na przenośnym ekranie

Inicjatywa nr 1: Uzdrów się sam! Warsztaty (auto)terapii dźwiękiem

Inicjator: Paweł Janiak, Adam Olszewski, Stanisław Szcześniak

Opis inicjatywy: Inicjatywą były weekendowe warsztaty przeznaczone dla mieszkańców gminy Ciechanowiec. Jest to wydarzenie oryginalne, dotyczące działań niebędących w ofercie kulturalnej COKiS. Wydarzenie pogłębiło integrację społeczną mieszkańców oraz poszerzyło wiedzy uczestników odnośnie głosu, zasad jego używania, ćwiczeń oddechowych, muzykoterapii, użycia kamertonów i dzwonków i śpiewu jako narzędzia do relaksacji oraz dowiedzą się czym jest "dźwiękowa apteczka".

Odbiorcy inicjatywy: dorośli 

 

Inicjatywa nr 2: Dotknij teatru

Inicjator: Karolina Faszczewska, Oliwia Kujaw, Jolanta Drewnowska Koziarska

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na stworzeniu międzypokoleniowej grupy teatralnej skupiającej dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Zrekrutowana grupa artystów przygotowała muzyczną bajkę dla dzieci, która została wystawiona w sali widowiskowej w Ciechanowcu

Odbiorcy inicjatywy: Ciechanowieccy dzieci i rodzice 

 

Inicjatywa nr 3: Szycie z Basiewiankami

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich Basiewianki

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na organizacja warsztatów w sołectwie Koce Basie. W ramach warsztatów uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności artystycznego szycia, ozdobili firanki w świetlicy wiejskiej oraz wykonali retro maskotki, które zostały rozdane najmłodszym mieszkańcom sołectwa na pikniku podsumowującym warsztaty

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież i dorosli

 

Inicjatywa nr 4: Letnie granie nad zalewem

Inicjator: Teodor Niemyjski, Anna Plichta, Ewa Polak-Niemyjska

Opis inicjatywy: Cykl 3 koncertów plenerowych, skierowanych do mieszkańców Ciechanowca i okolic. Z diagnozy lokalnej wynika, że mieszkańcy są zainteresowani organizacją kameralnych koncertów plenerowych. Koncerty odbyły się w plenerze, w miejscach wskazanych przez mieszkańców w diagnozie lokalnej.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy

 

Inicjatywa nr 5: Z kulturą przez życie

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich Skórzeckie Perełki

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na organizacji warsztatów w remizie w Skórcu: robienia na drutach i nauki gry na harmonii. Kursy były skierowane głównie do mieszkańców sołectwa Skórzec oraz sąsiednich sołectw. Kursy odbyły się w każdą sierpniową niedzielę

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy

 

Inicjatywa nr 6: Cykl warsztatów z szycia i wyszywania haftu podlaskiego oraz wyrobu biżuterii z udziałem dzieci

Inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich "Zdrojanki"

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na organizacji w świetlicy wiejskiej w okresie sierpień-wrzesień warsztatów mających na celu międzypokoleniową integrację społeczności lokalnej. W trakcie warsztatów uczestnicy nauczyli się wyszywać oraz poznali haft podlaski. Warsztaty poprowadziła najstarsza mieszkanka wsi. Dodatkowo dla dzieci zostały zorganizowane warsztaty wyrobu biżuterii tradycyjnymi metodami (biżuteria z drewna)

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy

 

Inicjatywa nr 7: Cosplaye z "Wiedźmina" w plenerach gminy Ciechanowiec

Inicjator: Urszula, Natalia, Jerzy Kwiek

Opis inicjatywy: Inicjatywa polegała na opracowaniu i wykonaniu cosplayów z sagi "Wiedźmin", zmontowaniu tutoriali dotyczących powstawania charakteryzacji bohaterów, wykonaniu zdjęć oraz przygotowaniu przechodniej wystawy ze zrobionych fotografii.

Odbiorcy inicjatywy: modzież i dorośli