Miejski Dom Kultury w Kaletach

Data publikacji: 17.02.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „JESZCZE BARDZIEJ KULTURALNE KALETY” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Kalet.

 

Inicjatywa nr 1: Integracyjne warsztaty plastyczne

Inicjator: niezrzeszona grupa mieszkańców

Opis inicjatywy: W Kaletach bardzo aktywnie działa grupa pasjonatów malarstwa i rzeźby, która założyła nieformalną grupę plastyczną „Inspiracje”. W ramach zgłaszanej inicjatywy zrealizowano teoretyczne warsztaty plastyczne, cykl integracyjnych plenerów malarskich w najatrakcyjniejszych miejscach Kalet oraz wernisaż prac uczestników.

Odbiorcy inicjatywy: kaletańska młodzież i dzieci

 

Inicjatywa nr 2: Dziecięca Akademia Umiejętności Artystycznych

Inicjator: niezrzeszona grupa mieszkańców

Opis inicjatywy: Zorganizowana została seria warsztatów edukacyjnych dla dzieci, w trakcie których uczestnicy mogli ćwiczyć grę na różnych instrumentach muzycznych (gitara, pianino, skrzypce), doskonalić umiejętności wokalne oraz podstawy baletu. Organizator nie stosował żadnych ograniczeń
dla uczestników warsztatów. W warsztatach mogły wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 15 lat

Odbiorcy inicjatywy: dzieci i młodzież zamieszkała w Kaletach

 

Inicjatywa nr 3: Warsztaty poetyckie

Inicjator: niezrzeszona grupa mieszkańców

Opis inicjatywy: W Kaletach mieszka spora liczba osób dla których pasją jest poezja i czynnie uprawia ten rodzaj sztuki pisząc wiersze. Niestety, jest to tzw. „twórczość do szuflady”. Marzeniem tej grupy amatorów jest wydanie własnego tomiku poezji, jednak najpierw muszą przygotować odpowiedni materiał literacki, posiadający nie tylko walory artystyczne i „duchowe”, ale również odpowiadający przyjętym standardom technicznym i kompozycyjnym. Posłużyły temu warsztaty poetyckie. W ich trakcie, przy wsparciu doświadczonego literata, przeanalizowana została twórczość kaletańskich poetów i dokonane stosowne korekty techniczne i kompozycyjne ich wierszy. Został  opracowany tomik poezji, który zaprezentowano publicznie podczas wieczorku poetyckiego

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcty Kalet

 

Inicjatywa nr 4: Dodać życia do lat

Inicjator:  niezrzeszona grupa mieszkańców

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu wzbogacenie działalność Klubu Seniora o zajęcia ruchowe, które poprawią kondycję i sprawność fizyczną seniorów. Zorganizowana została seria zajęć ruchowych dla seniorów pod kierunkiem profesjonalnego trenera. Członkowie Klubu Seniora uznali, że najbardziej satysfakcjonujące będą warsztaty taneczne, tj. tańce w kręgu.

Odbiorcy inicjatywy: Seniorzy

 

Inicjatywa nr 5: Kalety śpiewają patriotycznie

Inicjator: niezrzeszona grupa mieszkańców

Opis inicjatywy: Poprzez realizację koncertu uczczona została 100 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego i kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie koncertu znalazły się pieśni powstańcze i patriotyczne. Głównymi wykonawcami byli chór i orkiestra, jednak
w założeniu byli to liderzy, a "wykonawcami" byli również widzowie, którzy włąłczyli się w śpiewanie zaplanowanych pieśni. W tym celu wydrukowano śpiewnik, który zostaał rozdany widzom.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Kalet

 

Inicjatywa nr 6: Kulturalni seniorzy

Inicjator: niezrzeszona grupa mieszkańców

Opis inicjatywy: Kalety to miejscowość, mieszkańcy której posiadają bardzo utrudniony dostęp do tzw. kultury wysokiej. Dlatego zorganizowane zostały 3 wyjazdy seniorów do instytucji kultury na terenie Aglomeracji Górnośląskiej, specjalizujących się różnych dziedzinach sztuki: teatr, opera, muzyka poważna.

Odbiorcy inicjatywy: Seniorzy