RAPORT: POLITYKA RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI W SZTUCE, KULTURZE I MEDIACH. PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA

Data publikacji: 08.03.2018
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Gender Equality Policy in the Arts, Culture and Media. Comparative Perspectives

Autor: Helmut K. Anheier

Hertie School of Governance

Rok: 2017

Usytuowany w tradycji komparatystycznej raport koncentruje się na charakterystycznym dla współczesności temacie nierówności na rynku pracy, a konkretniej na pozycji kobiet w instytucjach kultury i w mediach. Autorzy stawiają sobie za cel porównanie sposobów zaprowadzania polityki antydyskryminacyjnej w sześciu wybranych krajach Unii Europejskiej.

Wskazują na cztery elementy stanowiące podstawę do analizy przemian na polu równouprawnienia:

- szanse awansu na pozycje przywódcze,

- dostęp i szanse rynkowe,

- różnice w pensjach i emeryturach,

- godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Elementem piątym i wiążącym dla reszty jest wątek możliwości ponownego i ciągłego ewaluowania zmian.

Porównywane państwa to Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Zasięg: międzynarodowy

Język: angielski

Słowa kluczowe: bariery, gender mainstreaming, kultura, nierówności, polityka