Data publikacji: 21.09.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Kultura w 2016 r.

Autor: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki i Kultury

Rok wydania: 2017

KULTURA W 2016 R.
Kultura

W raporcie „Kultura w 2016 r.” odnajdziemy opis wybranych sektorów działalności (m.in. artystycznej, rozrywkowej, wystawienniczej oraz biblioteczno-informacyjnej) polskich instytucji kulturalnych, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach mających na celu promowanie szeroko rozumianej kultury. Źródłem prezentowanych danych jest m.in. roczna sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego. Istotną część raportu stanowi analiza rozkładu terytorialnego podmiotów kultury w poszczególnych województwach. Ponadto publikacja zawiera dane na temat wydatków publicznych (wydatków budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego) na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz przeciętnych rocznych wydatków na kulturę w gospodarstwach domowych.

Raport jest cykliczną publikacją GUS-u. 

Zasięg: Polska

Język: polski, angielski

Słowa kluczowe: uczestnictwo w kulturze, instytucje kultury, kultura i dziedzictwo narodowe