Dialog wokół murali. Epizody 2016

Data publikacji: 22.12.2016
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Tytuł: Dialog wokół murali. Epizody 2016

Autor: Noemi Modnicka, Ewa A. Jagiełło (Qualio)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Fundacja Urban Forms

Dialog wokół murali. Epizody 2016
galeria

Opis: Zadaniem raportu jest określenie, w jaki sposób interwencje artystyczne – w tym wypadku polegające na tworzeniu murali – mogą oddziaływać na społeczność lokalną. Dokument dotyczy malowideł powstałych w ramach festiwalu „Energia Miasta 2016” w trzech miejscach Łodzi: dzielnicy Bałuty, Śródmieściu i na Starym Rynku.

Pod względem edytorskim i graficznym raport jest estetyczny i przejrzysty (staranna polszczyzna, liczne ilustracje, ograniczona objętość tekstu na pojedynczej stronie). Okazuje się jednak mniej klarowny, jeśli chodzi o układ treści, ponieważ niektórych podstawowych informacji nie wskazano jednoznacznie we wprowadzeniu lub na początku poszczególnych sekcji. Trzeba wczytać się w tekst, by zrozumieć, że Fundacja Urban Forms nie tylko zastosowała standardowe metody badawcze oraz przygotowała końcowy dokument, ale też przedtem zleciła namalowanie murali, a jeszcze wcześniej dokonała diagnozy prowadzącej do ich powstania. Raport Fundacji ukazuje więc procesy społeczne, w których od samego początku odgrywała ona istotną rolę i w których wymiar badawczy łączył się z wymiarem artystycznym.

W dwu pierwszych częściach opracowania genezę murali opisano znacznie obszerniej niż ich późniejszą recepcję. Autorzy zwracają uwagę na rolę odegraną przez mieszkańców na różnych etapach powstawania malowideł – tak wyznaczony przedmiot badań wydaje się nietypowy i ciekawy. Brak rozbudowanych analiz odbioru gotowych dzieł nie jest więc istotną wadą, tym bardziej iż przykład takiej analizy odnajdziemy w części trzeciej. Gorzej, że charakterystyka wszystkich trzech projektów ma wyraźny rys sprawozdawczy. Można starać się z niej wydobyć niedeskryptywne wnioski istotne dla deklarowanego celu raportu, w pewnej mierze czynią tak również autorzy (przede wszystkim w ramkach zamieszczonych pod koniec poszczególnych części oraz w zakończeniu). Szkoda jednak, że tekst nie został w większym stopniu sproblematyzowany.

Raport wyróżnia się pod względem estetycznym, a całokształt przedstawionych w tekście działań Fundacji Urban Forms – pod względem sposobu połączenia aktywności artystycznej i badawczej. Pomimo wskazanych zastrzeżeń jest to przyjemna i wartościowa lektura, szczególnie cenna dla osób zainteresowanych znaczeniem kultury i sztuki w życiu społeczności lokalnych.

 

Stanisław Krawczyk

Zasięg: Łódź

Język: polski

Słowa kluczowe: Łódź, mural, uczestnictwo w kulturze, animacja kulturalna, miasto, mieszkańcy, partycypacja, sztuka