Mobility of artists and culture professionals: towards a european policy framework

Data publikacji: 01.01.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Publikacja Mobility of artists and culture professionals: towards a european policy framework autorstwa KEA European Affairs z 2018 roku stanowi dokument opisujący zalecenia odnośnie ogólnounijnych ram mobilności.  

Mobility of artists and culture professionals: towards a european policy framework
Fot. Fot. Pixabay

Raport dotyczy kwestii  mobilności artystów i twórców pracujących w różnych sektorach przemysłów kreatywnych i wskazuje na możliwe bariery mogące ją ograniczać. W raporcie zamieszczono wytyczne Unii Europejskiej mającej na celu wsparcie kondycji artystów i osób związanych z kulturą oraz mobilności ujętej w nowym programie kreatywnej Europy. Zamieszono w nim również rekomendacje i zalecenia dotyczące europejskich ram mobilności w obszarze kultury.

Autorzy opracowania podkreślają, że mobilność twórców prowadzi nie tylko do umiędzynarodowienia sektorów kultury ale i rewitalizacji terytorialnej wiążącej się z zaangażowaniem społecznym, inwestycjami wewnętrznymi, integracją europejską czy zmianą społeczną.

Z raportu wynika, że przeszkodami utrudniającymi mobilności artystów i osób zawodowo związanych z sektorem kultury są m. in. kwestie  związane z podatkami, zabezpieczeniami społecznymi oraz wizami, utrzymujące się zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym. Strategie w ramach UE, dotyczące mobilności, miałyby w przyczynić się do pobudzania twórczości, promocji różnorodności kulturowej, wspierania internacjonalizacji kariery osób zatrudnionych w sektorze kultury a także wzmocnienia stosunków kulturalnych na terenie Europy.