Data publikacji: 01.01.2011
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Młodzi 2011

Autor: Krystyna Szafraniec

Rok wydania raportu: 2011

Finansowanie: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Młodzi 2011
Fot. Natureaddict, pixaby, CC0 galeria

Opis: Raport ten jest rozszerzeniem prognozy "Polska 2030". Zwrócono uwagę, że badanie młodzieży jest dobrym barometrem aktualnych przemian i pozwala zastanawiać się nad przyszłością. Bez myślenia o młodych ludziach, jak twierdzi autorka, nie da się myśleć o przyszłości i na odwrót. Zwłaszcza, że przez młodzież w raporcie rozumie się osoby nie pamiętające realiów sprzed 1989 r. Publikacja przedstawiając główne problemy, z jakimi boryka się młodzież, wskazuje nowe prądy w rozwoju kultury, które znacząco różnią się od tych, jakie dominowały w tym obszarze przez ostatnie dekady. Dokument wskazuje na główne media, z których korzysta młodzież, a także na najważniejsze problemy, z jakimi styka się (i stykać będzie) promocja kultury w nowych ramach komunikacyjnych wyznaczanych przez potrzeby i oczekiwania młodzieży.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: młodzież, media, nowe media, promocja kultury, trendy