Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa

Data publikacji: 29.02.2016
3 minuty

Tytuł: Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany uczestnictwa

Autor: Grzegorz D. Stunża, Radosław Bomba, Piotr Siuda, Krzysztof Stachura

Rok wydania raportu: 2015

Finansowanie: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opis: Raport jest próbą empirycznego, systematycznego zbadania określonego wycinka polskiej blogosfery kulturalnej. Autorzy starają się również określić możliwości współpracy blogerek i blogerów z instytucjami kultury. Empiryczne części raportu opierają się na trzech głównych metodach: analizie sieciowej, analizie treści oraz indywidualnych wywiadach pogłębionych. Do współtworzenia jednego z rozdziałów zaproszono ekspertów, dzięki którym powstał zestaw rekomendacji dla instytucji kultury oraz krótki esej umiejscawiający blogi w kontekście procesów deinstytucjonalizacji praktyk kulturalnych (czy też nowej instytucjonalizacji, w której podstawowymi instytucjami okazują się już nie ludzie i grupy społeczne, lecz usługi internetowe i algorytmy).

Dzisiejsi czytelnicy mogą nie być świadomi istnienia dyskusji, jaka wywiązała się na blogach i w mediach społecznościowych po publikacji raportu (tutaj, tutaj, tutaj, tutajtutaj można zapoznać się z wpisami blogowymi na ten temat). Dyskusja ta daje rzadką możliwość publicznego wglądu w opinie osób, których środowisko było przedmiotem badań – oraz w przebieg komunikacji z badaczami, ponieważ w niektórych wymianach zdań uczestniczyła również część autorów opracowania. Lektura wszystkich tych wypowiedzi może być użyteczna dla naukowców przygotowujących podobne publikacje w przyszłości. Jedno z pytań, które się tutaj rodzą, brzmi: „Czy autorzy takich raportów powinni brać pod uwagę to, że pisany przez nich tekst może być czytany i omawiany również poza obiegiem badawczym i akademickim? Jeśli tak, to w jakim stopniu?”. Zarzuty i kontrargumenty padające w dyskusji mogą także pomóc czytelnikom w wypracowaniu własnego zdania na temat zaproponowanych w dokumencie interpretacji i wniosków.

Blogosfera zmienia się szybko i wyniki analizy mają już w pewnym stopniu charakter historyczny. Zjawisko z pewnością zasługuje na dalsze badania, dla których inspiracją może być między innymi zastosowana przez autorów metodologia.

 

Stanisław Krawczyk

Zasięg: ogólnopolski

Język: polski

 

Słowa kluczowe: Internet, blog, prosumpcja kultury, sieć, blogerzy, uczestnictwo w kulturze, analiza sieciowa