Rocznik Kultury Polskiej 2018

Data publikacji: 21.01.2019
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

W ręce Czytelników oddajemy trzeci numer „Rocznika Kultury Polskiej”. Publikacja powstała dzięki współpracy kilkunastu instytucji kultury, a autorzy tekstów reprezentują różne dziedziny. Dzięki ich zaangażowaniu mamy okazję zaprezentować najaktualniejsze dane dotyczące polityki kulturalnej, które są gromadzone w Polsce.

Nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej” został wzbogacony o część poświęconą przemianom, które zaszły w wybranych dziedzinach kultury na przestrzeni ostatnich stu lat. Autorzy artykułów zmierzyli się z niełatwym zadaniem porównania danych oraz interpretacji zmian, które dokonywały się od czasów II Rzeczpospolitej, aż po czasy współczesne. Zawarte w najnowszym Roczniku Kultury Polskiej analizy dotyczą sposobów rozumienia danego obszaru kultury, terminologii, wielkości wskaźników oraz skali opisywanego zjawiska -  w przeszłości i obecnie. Opracowanie takich podsumowań było możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu wyników badań prowadzonych od początku XX wieku, w tym danych Głównego Urzędu Statystycznego z lat, w których miały miejsce ważne wydarzenia historyczne (lata: 1939, 1947, 1955, 1989 i 2004).

 „Z głęboką satysfakcją przekazuję Państwu „Rocznik Kultury Polskiej 2018” stanowiący rezultat współpracy ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucji kultury podlegających MKiDN oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Podjęli się oni niełatwego zadania opisu przemian polskiej kultury w latach 1918-2018 oraz identyfikacji czynników warunkujących jej aktualny kształt. Pozwoliło to na stworzenie wielowymiarowego obrazu, który oprócz zróżnicowania dziedzinowego (wyznaczającego strukturę dwóch pierwszych wydań „Rocznika Kultury Polskiej”) uzupełniony został o głębię historyczną” – pisze we wstępie do Rocznika Kultury Polskiej dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Najnowszy numer „Rocznika Kultury Polskiej” jest już dostępny także w wersji anglojęzycznej.