O potrzebie badania kultury i polityki kulturalnej miasta

Data publikacji: 29.08.2011
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Katedra Socjologii WSG oraz UM Bydgoszczy wraz z Instytutem Kulturoznawstwa WSG organizuje ogólnopolskie seminarium metodologiczne, poświęcone problemom badania i zarządzania kulturą w miastach. Do udziału zaproszeni są badacze i praktycy.

Seminarium organizowane jest jako aneks Bydgoskiego Kongresu Kultury w drugim dniu obrad - w czwartek 29 września, w gościnnych wnętrzach Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Przygotowania do Kongresu Kultury, a wcześniej rywalizacja o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, ujawniły duże obszary niewiedzy, a tym samym szeroki zakres oczekiwań ze strony środowisk kulturalnych oraz władz miasta kierowanych pod adresem badaczy kultury miejskiej. Okazało się, że jest to obszar zaniedbany, a wiedza o nim nie nadąża za przemianami kultury oraz potrzebami praktyki i polityki kulturalnej. Nasze próby odpowiedzi na wiele pytań zrodziły szereg nowych, niekiedy zupełnie podstawowych wątpliwości: co składa się na system kultury miasta, jakie są jego granice i poziomy, czy badamy kulturę miejską, czy kulturę w mieście? Z perspektywy zarządzania kulturą przez samorządy miast pojawiły się ważne pytania o to, co w kulturze jest warte wsparcia ze środków publicznych, a co powinno podlegać regułom komercji? i jak to odróżnić? jakimi kryteriami się kierować? kto ma o tym decydować?

Odkrycie wskazanych pytań i podjęte poszukiwania odpowiedzi są bezpośrednim pretekstem Seminarium. Składać się ono będzie z dwóch paneli zogniskowanych wokół owych dwóch wymiarów, a więc z jednej strony refleksji nad potrzebą i sposobami badania kultury, a z drugiej nad użytecznością badań kultury miasta.


Panel I

Kto, po co i jak ma badać kulturę miasta? – czyli użyteczność badania kultury (prowadzenie dr Grzegorz Kaczmarek)
1. Komu i do czego potrzebne są badania kultury w mieście?
2. Organizacja badań, (kto inicjuje; zamawia; kto realizuje; płaci; zapewnia ich jakość i obiektywność, ciągłość, porównywalność; użyteczność?)
3. Badania jako instrument kontroli społecznej i nowoczesnego demokratycznego zarządzania – tu: polityki kulturalnej miasta.


Panel II

Obszary i metody badania kultury miasta (prowadzenie dr Agnieszka Jeran)
1. Obszar i specyfika współczesnej kultury miejskiej
2. Standardowe podejścia i ich ograniczenia - czyli problemy z badaniem kultury
3. Nowe pomysły i perspektywy badawcze
4. Między teorią a praktyką

Zgłoszenia
Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej karcie prosimy przesyłać do 10 września 2011 roku na adres: socjologia.wsg@byd.pl
Do 15 września prześlemy uczestnikom szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków udziału w seminarium.

Informacje dodatkowe: http://www.is.wsg.byd.pl/index.php?id=121&submenu=44

Kontakt: socjologia.wsg@byd.pl