Czy Polacy tęsknią za kulturą? KOMUNIKAT Z BADAŃ

Data publikacji: 04.03.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

1 lutego 2021 r. w ramach luzowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 wybrane instytucje kultury zostały otwarte dla publiczności. Muzea i galerie sztuki mogą rozpocząć funkcjonowanie w ścisłym rygorze sanitarnym, zgodnie z uaktualnionymi wytycznymi  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W grudniu 2020 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło drugą edycję sondażu, którego celem było zbadanie postaw i oczekiwań odbiorców kultury w związku z ograniczeniami w działalności instytucji kultury. Poprzednie badanie zrealizowane zostało w czerwcu 2020 r., w momencie, kiedy obostrzenia sanitarne zostały w znacznej mierze złagodzone i można było korzystać z oferty kin, teatrów, muzeów, galerii, domów kultury i bibliotek. W listopadzie 2020 w związku z drugą falą pandemii, rząd podjął działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w efekcie których  czasowo zamknięto instytucje kultury dla publiczności.

Dane zawarte w tekście
kliknij i powiększ

W porównaniu z czerwcem, w grudniu 2020 r. znacząco wzrósł odsetek osób, które zadeklarowały, że brakuje im wyjść do instytucji kultury (wzrost z 60% do 75% badanych). Przy czym odnotowano znaczący spadek udziału osób, którym nie brakuje wizyt w tego typu placówkach, a odsetek respondentów niezdecydowanych prawie się nie zmienił. Warte refleksji są również zmiany dotyczące deklaracji powrotu do udziału w wydarzeniach kulturalnych, choć nie odnotowano tu tak znaczących różnic. Łącznie 53% respondentów wykazało chęć do uczestnictwa w tego typu wydarzeniach zaraz po otwarciu instytucji kultury lub minimum miesiąc po otwarciu (poprzednio 49%).

Pewne różnice wystąpiły także w przypadku odpowiedzi na pytanie o to, do jakich instytucji badani udaliby się po ich otwarciu w pierwszej kolejności. Wzrósł odsetek osób, które wskazały kino (o 6 punktów procentowych), teatr (o 3 punkty procentowe) i dom kultury (o 2 punkty procentowe). Znacząco zmniejszył się natomiast udział osób, które w pierwszej kolejności wybrałyby udział w płatnym wydarzeniu kulturalnym w plenerze (spadek z 11% do 4%), co może się jednak wiązać z warunkami pogodowymi w grudniu.

Analiza zmian w zakresie oceny wybranych wymogów i obostrzeń na chęć odwiedzenia instytucji kultury wskazuje przede wszystkim na większą akceptację dla noszenia maseczek oraz obowiązku podawania danych osobowych, ale z drugiej strony na wzrost negatywnych ocen odnośnie ograniczeń w dostępie do punktów gastronomicznych. W porównaniu z poprzednią edycją badania mniej osób powstrzymało się od zaopiniowania zaleceń wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym komunikatem z badania oraz infografiką.