Fundusze na kulturę: "Horyzont Europa"

Wt. 12 grudnia 2023 r.   g. 12:00—13:30

Podczas webinarium przedstawimy najważniejsze założenia programu Unii Europejskiej Horyzont Europa, którego celem jest finansowanie projektów w obszarze badań naukowych i innowacji. Opowiemy, w jaki sposób instytucje i organizacje kultury mogą brać w nim udział i jakie działania podejmować. Zaprezentujemy przykładowe projekty realizowane w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych, w tym projekty z udziałem instytucji kultury:

  1. EIT Culture & Creativity
  2. PACESETTERS: Powering Artistic and Cultural Entrepreneurship To Drive The Climate Transition
  3. IMPULSE: IMmersive digitisation: uPcycling cULtural heritage towards new reviving Strategies
  4. CRESCINE: INCREASING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE FILM INDUSTRY IN SMALL EUROPEAN MARKETS.

W założeniu spotkanie stanowić będzie inspirację do poszukiwania mniej popularnych źródeł finansowania działalności kulturalnej.

Formularz rejestracyjny