Szkolenie wspierające opiekunów praktyk projektu „Praktykuj w kulturze”

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
Czw. 5 — Sob. 7 grudnia 2019 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie skierowane do opiekunów praktyk. Wiemy, że opiekunowie praktyk pełnią dużą rolę w kształtowaniu nowej kadry sektora kultury, dlatego też chcemy zaprosić was do udziału w szkoleniu wspierającym w tej roli.

UWAGA! Podczas szkolenia odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury, który przedstawi wyniki raportu z badań przeprowadzonych podczas szkolenia dla praktykantów.

Szkolenie obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - Radziejowice – Warszawa,
 • materiały szkoleniowe,
 • bilety do teatru - Teatr Narodowy, spektakl "Tchnienie"
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Szkolenie poprowadzi: Katarzyna Sekutowicz


Termin: 5-7 grudnia 2019

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Kontakt: Kasia Gulej, kgulej@nck.pl, tel. 22 350 95 39

Koszty: szkolenie jest bezpłatne

Miejsce zbiórki 05.12.2019 o godzinie 11:15: Pałac Kultury i Nauki, parking od strony KINOTEKI

CEL SZKOLENIA:

Wzmocnienie przez opiekunów praktyk kompetencji zarządzania ludźmi pomocnych we wspieraniu osób będących na praktykach w ich instytucji /organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

I moduł: Wprowadzenie

 • Przedstawienie celów i programu szkolenia.
 • Określenie potrzeb i priorytetów na to szkolenie.
 • Wypracowanie zasad pracy podczas warsztatu.

II moduł: Model praktyk w instytucji kultury

 • Elementy procesu stażowego/modelu organizowania i zarządzania procesem stażowym w instytucji kultury.
 • Dzielenie się własnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami z opieki nad procesem stażowym.

III moduł: Staż jako proces edukacyjny

 • Zagadnienia ważne w stażu jako procesie uczenia się przez doświadczenie, uczenia się w działaniu.

IV moduł: Wsparcie i monitoring pracy osoby będącej na stażu

 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Dawanie informacji zwrotnej.
 • Motywacja.
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych ze stażystami, wspieranie ich w procesie uczenia się.

V moduł: Zamknięcie stażu

 • Ewaluacja procesu stażowego.

VI moduł: Rola i profil kompetencji osoby pełniącej funkcję opiekuna stażu

 • Wiedza, umiejętności, przekonania, zachowania ważne przy pełnieniu funkcji opiekuna stażu.
 • Indywidualna refleksja nad swoimi zasobami i możliwościami dalszego rozwoju w tym zakresie.

VII moduł: Zakończenie

 • Podsumowanie merytoryczne.
 • Rundka zamykająca.

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

 • Jak tworzyć atmosferę sprzyjającą współpracy?
 • Jak budować w stażystach poczucie odpowiedzialności w pracy?
 • Jak rozmawiać, aby staż był sytuacją edukacyjną dla młodych ludzi?

REKRUTACJA I WPŁATY:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić ankietę elektroniczną, która będzie aktywna w trakcie trwania naboru: 14 listopada – 26 listopada.

REKRUTACJA

Przeczytaj REGULAMIN SZKOLEŃ 2019.

Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:

 • NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
 • dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety elektronicznej).  

Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 28 listopada 2019 roku.