Szkolenia "Projektowanie przyszłości zawodowej" [szkolenie stacjonarne 26-28 października 2022]

Data publikacji: 12.10.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Szkolenie skierowane jest do praktykantek i praktykantów, którzy uczestniczyli projekcie Praktykuj w kulturze.

Co zrobić, aby mieć wpływ na swoją przyszłość zawodową na rynku kultury? Jak ją zaprojektować i w jaki sposób świadomie i, co najważniejsze, w zgodzie z osobistymi predyspozycjami kreować osobistą strategię rozwoju kariery na rynku kultury? I w końcu, w jaki sposób dostosowywać taktyki realizacji tej strategii, do zmieniających się dynamicznie trendów na rynku pracy?

Rynek pracy jest odbiciem trendów społecznych i gospodarczych. Nic dziwnego, że jego dynamika znacznie przyspieszyła w ostatnich latach. Te same zjawiska dotyczą pracy na rynku kultury, którego znaczenie w ostatnich lata znacząco rośnie. Dlatego głównym celem  trzydniowego szkolenia “Projektowanie przyszłości zawodowej”  jest wsparcie uczestników i uczestniczek projektu Praktykuj w kulturze w nabyciu kluczowych dziś umiejętności, które pozwolą na nawigowanie we współczesnym rynku zgodnie z własną wizją, kompetencjami i predyspozycjami.

 

Program interaktywnych zajęć obejmuje:

  • zaprojektowanie osobistej strategii rozwoju kariery na rynku kultury,
  • rozwój umiejętności projektowania taktyk, realizujących strategię rozwoju kariery na rynku kultury,
  • rozwój umiejętności myślenia wertykalnego, pozwalającego na elastyczne dostosowanie strategii do dynamicznie zmieniających się trendów na rynku pracy,
  • mapowanie zasobów zawodowych, dzięki czemu uczestnicy i uczestniczki rozpoznają swoje mocne strony, budujące ich zawodowy kapitał na rynku pracy,
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania własnym rozwojem -  kompetencji, która jest wskazywana jako jedna z najważniejszych kompetencji przyszłości,
  • budowanie nawyków, które wspierają energię do działania, poprzez rozwój umiejętności projektowania indywidualnych rozwiązań ‘work-life balancing’.

 

Program realizowany jest przez pracownię Artist in Bloom w oparciu o skandynawską metodologię projektowania i facylitacji doświadczeń edukacyjnych Kaospilot. Wiedzę ekspercką z zakresu projektowania strategii rozwoju kariery, zarządzania kompetencjami czy work-life balancing wspierać będą elementy coachingu w podejściu ericksonowskim.   

Segmenty szkolenia dedykowane kwestiom kompetencji na współczesnym rynku pracy oparte są o metodologię Harrison Assessments, pozwalającą zdiagnozować bloki cech i umiejętności, które są kluczowe  dla rozwoju kariery na rynku kultury.

Zajęcia będą ponadto prowadzone ze szczególną uwagą na współtworzenie z uczestnikami bezpiecznej przestrzeni pracy oraz empatyczną komunikację (non-violent communication, NVC).