122 szanse na praktykę w kulturze! [NABÓR]

Cała Polska
Wt. 12 — Niedz. 24 lutego 2019 r.

Rozpoczęliśmy drugi etap naboru do wiosennej edycji programu „Praktykuj w kulturze”. Do 24 lutego studenci i absolwenci kierunków humanistycznych, artystycznych i społecznych mogą zgłaszać swoje kandydatury na praktykę w wybranej instytucji kultury. Opisy 122 ofert znajdziecie na naszym portalu pracujwkulturze.nck.pl.

Program „Praktykuj w kulturze” (dawnej „Staże w instytucji kultury”) to jedna z flagowych propozycji Narodowego Centrum Kultury, skierowana do instytucji kultury z całej Polski oraz osób wchodzących na rynek pracy. W pierwszym etapie każdej z trzech edycji programu, swoje oferty zgłaszają domy i ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, muzea, galeria i teatry. W drugim etapie inicjatywę przejmują kandydaci na praktykę. Spośród wszystkich ofert opublikowanych na stronie pracujwkulturze.nck.pl, wybierają maksymalnie trzy, najbardziej dla nich interesujące. Następnie opiekunowie praktyk zapraszają kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, po której podejmują decyzję o ewentualnym rozpoczęciu praktyki. Ze względu na specyfikę zadań instytucji oraz dyspozycyjność praktykanta, strony ustalają harmonogram oparty o dowolną kombinację dni i godzin, w łącznym wymiarze od 160 do 320 godzin.

Kto może ubiegać się o praktykę?

W programie „Praktykuj w kulturze” może wziąć udział każdy student przynajmniej trzeciego roku studiów licencjackich lub absolwent do 30. roku życia kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych – zarówno uczelni publicznych, jak i prywatnych. Kandydaci na praktykę powinni spełnić także wymagania wskazane przez instytucję oferującą współpracę – np. znajomość języków obcych na określonym poziomie, prawo jazdy, obsługa komputera. Dobra organizacja pracy i komunikatywność są zawsze mile widziane!

Dlaczego warto wziąć udział?

Dla studenta lub absolwenta dopiero wchodzącego na rynek pracy, udział w programie jest szansą na zdobycie cennego wpisu do CV, wzmocnienia swoich kompetencji i nawiązania kontaktów. Udział w programie jest bezpłatny, ale instytucja może zaoferować dalszą, płatną formę współpracy już po zakończeniu praktyki. Praktykanci mają też możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym, kilkudniowym szkoleniu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie do NCK kompletu dokumentów – planu praktyk, sprawozdania z praktyk oraz listu rekomendacyjnego.