Szkolenie dla uczestników projektu "Staże w instytucjach kultury"

Pon. 6 — Wt. 21 sierpnia 2018 r.
Szkolenie dla uczestników projektu "Staże w instytucjach kultury"
Fot. https://librestock.com/

Zachęcamy uczestników projektu Staże w instytucjach kultury do uzupełnienia wiedzy, zdobywanej w trakcie studiów oraz w trakcie odbywanych staży, podczas kilkudniowego szkolenia. Szkolenie odbędzie się w dniach 3-6 września 2018 (poniedziałek-czwartek).

Szkolenie jest skierowane do uczestników projektu Staże w instytucjach kultury, którzy brali udział w Edycji Letniej 2017, Jesienno-Zimowej 2017, Wiosennej 2018 oraz dopełnili formalności związanych z ukończeniem stażu (dostarczyli w terminie wszystkie dokumenty: plan stażu, sprawozdanie ze stażu, list rekomendacyjny).

Szkolenie poprowadzą: Dorota Kostowska, Olga Ślifirska, Andrzej Smoliński, Joanna Tabaka

Ilość godzin: 24

Liczba uczestników: 20

Termin: 03-06 września 2018

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Kontakt: Anna Ładna, aladna@nck.pl, tel. 22 350 95 39