Sympozja naukowe z cyklu "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"

Kultura się liczy!

Sympozja naukowe z cyklu "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna" to cykliczne, odbywające się dwa razy w roku spotkania w formie wykładów i dyskusji panelowych. Pierwsze Sympozjum odbyło się w 1995 roku. Obecnie impreza gromadzi około trzystu osób. W Sympozjach biorą  udział  przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego i przedsiębiorców prywatnych, świata nauki, kultury oraz mediów, a także studenci w specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas Sympozjów odbywają się dyskusje z udziałem  wybitnych ekspertów, którzy przybliżają uczestnikom praktyczne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki i administracji publicznej. Możliwość swobodnej dyskusji z głównymi aktorami życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego w Polsce sprawia, że sympozja są atrakcyjną i niecodzienną formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia.


Gospodarzem obrad jest prof. dr hab. Jerzy Hausner - kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.