Muzyka w cyfrowym świecie. IFPI Digital Music Report 2014

Data publikacji: 05.09.2014
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Raport opublikowany w tym roku przez Międzynarodową Federację Przemysłu Fonograficznego (IFPI) opisuje kondycję przemysłu muzycznego w świecie cyfrowym. Dzięki nowoczesnym formom udostępniania zasobów audiowizualnych, cyfrowy biznes muzyczny zdobywa nowe rynki i przynosi dochody w wysokości 6 miliardów dolarów (dane z 2013 r.). Jego rozwój umożliwia prezentowanie twórczości artystów na całym świecie już w chwili premiery.

Jak wskazują autorzy raportu, obecnie wyróżnić można trzy charakterystyczne grupy rynków muzycznych. Pierwsza z nich obejmuje kraje Europy Północnej, w których popularne są serwisy oparte na płatnej subskrypcji i streamingu; można do nich zaliczyć między innymi Szwecję i Norwegię. W drugiej grupie, składającej się z dominujących rynków Ameryki Północnej i Europy, choć dostrzegane jest rosnące zainteresowanie strumieniowym przesyłaniem muzyki, źródłem największych dochodów są wciąż serwisy dystrybuujące muzykę, którą można pobrać. Pozostałe rynki (w tym także „rynki wschodzące”, jak rynek brazylijski czy meksykański) tworzą ostatnią grupę: charakteryzuje ją dynamiczny przyrost wpływów wynikających zarówno z pobierania muzyki z legalnych, licencjonowanych źródeł w sieci, jak i używania wspieranych reklamami serwisów streamingowych.

Wyniki badań przeprowadzonych w dziesięciu kluczowych dla rozwoju rynku muzycznego krajach sugerują, iż nabywcy cyfrowej muzyki są świadomymi i zaangażowanymi konsumentami o sprecyzowanych preferencjach. Dane wskazują również na fakt, że aż 61% użytkowników internetu w wieku 16-64 lat w ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystało z cyfrowych usług muzycznych. W młodszej grupie wiekowej (16-24 lata) wskaźnik ten jest wyższy i wynosi aż 77%. Nie bez przyczyny firmy skupione na cyfrowej działalności na rynku muzycznym, wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców, oferują coraz szerszą gamę zróżnicowanych usług (na przykład łączących możliwość uzyskania dostępu do muzyki z opcją jej pobierania). Wielkość katalogów, decydująca do niedawna o dominacji określonego dostawcy cyfrowych usług muzycznych, straciła obecnie na znaczeniu i ustąpiła swoje miejsce nowemu kryterium – trafności w rekomendowaniu muzyki.

Dynamika rozwoju współczesnego modelu przemysłu muzycznego, przypominającego w coraz większym stopniu globalny biznes skupiony na rozszerzaniu oferty usług cyfrowych, wiąże się z wykorzystaniem nowych form transmisji. Przewiduje się, że do 2016 r. ponad 30% światowej populacji będzie miała własny smartfon, co odpowiada około 2 miliardom potencjalnych klientów ofert muzycznych o cyfrowym charakterze.

Rys. Wysokość globalnych dochodów z muzycznych rynków cyfrowych w okresie 2008-2013 r. Źródło: IFPI.

Co ciekawe, przedstawiony w raporcie przykład Szwecji uświadamia, że wzrost liczby osób korzystających z serwisów streamingowych może iść w parze z redukcją piractwa. Badania przeprowadzone w tym kraju w 2013 r. pokazują, że dziewięciu na dziesięć abonentów Spotify pobiera nielegalnie pliki znacznie rzadziej od innych osób. To samo dotyczy siedmiu na dziesięciu użytkowników serwisu, którzy korzystają z niego bezpłatnie. Według szacunków nielegalny handel cyfrowy i piractwo dotyczą zaś około 26% internautów na całym świecie.

Szwecja jest krajem zasługującym na uwagę także z innego powodu. Szwedzki przemysł muzyczny wykazuje bowiem oznaki niezwykłego ożywienia związanego z cyfrową rewolucją w muzyce. Generowane przychody wzrosły z blisko 145 milionów w 2008 r. do ponad 194 milionów dolarów w 2013 r. Dochód z rynku cyfrowej muzyki podwyższył się natomiast w tym samym czasie aż o 62 punkty procentowe. Jak podkreślają autorzy raportu, czynniki te przyczyniły się do wzrostu przychodów z pracy twórczej artystów działających w szwedzkiej branży muzycznej.

W publikacji znaleźć można również wiele innych, interesujących faktów dotyczących przemian globalnego przemysłu muzycznego.

Raport można pobrać ze strony IFPI: PDF.

 

Grafiki pochodzą z omawianej publikacji.

Tekst przygotowała: Emilia Szymańska