Konferencja Kultura+Rewitalizacja | 4-5 grudnia Warszawa | REJESTRACJA

Data publikacji: 13.11.2014
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

W dniach 4-5 grudnia w Warszawie odbędzie się Konferencja Kultura + Rewitalizacja. Rejestracja już ruszyła!

Rewitalizacja jest momentem próby dla każdego z miast. To bowiem proces, który wymusza działanie w poprzek poszczególnych obszarów polityki miejskiej i organizację współpracy setek osób reprezentujących różne dziedziny i perspektywy. Kluczowa w tym działaniu jest również polityka kulturalna. Obecność kultury i wykorzystanie jej potencjału w procesach rewitalizacji nie jest już tylko ideą ani "postulatem" - jej rola została potwierdzona zarówno w dokumentach rządowych, jak i wielu miejskich strategiach i towarzyszących im programach operacyjnych. Kluczowe pytanie brzmi więc nie "czy", ale "jak" skutecznie wykorzystać kulturę i politykę kulturalną w procesach rewitalizacji.

 

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest tutaj:

 

PROGRAM KONFERENCJI 

Dzień I (4 grudnia)

miejsce: Biblioteka Narodowa
 
11.30    Powitanie
              Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 
11.45 - 13.00 Rewitalizacja z dwóch odmiennych perspektyw  
Pierwsza prezentacja będzie poświęcona rewitalizacji przeprowadzonej w Księżym Młynie, dzielnicy Łodzi. Posłuży nam jako przykład „dobrej praktyki”, w której wykorzystano narzędzia kulturowe do angażowania, budowania współpracy i partycypacji.
Goście: v-ce Prezydent Łodzi Agnieszka Nowak
Celem drugiej prezentacji będzie spojrzenie na proces rewitalizacji w szerszym kontekście. Nasi goście zaprezentują kilka wybranych przykładów z Polski oraz wskażą idealne i praktyczne rozumienie rewitalizacji. Będą starali się stawić czoło hasłu „rewitalizacji” rozumianej jako splot działań akcydentalnych, w żaden sposób nie ewaluowanych, nie stawiających sobie celów.
            Goście: dr Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast)
Komentarz i dyskusja:
 Wojciech Kłosowski (MIiR), Aneta Szyłak (IS Wyspa), Edwin Bendyk (Tygodnik Polityka) 
 
13.15 – 14.00 Dyskusja pt."Aktorzy" procesów rewitalizacji
Uczestnicy dyskusji będą się starali znaleźć odpowiedzi na pytania:
 • Kto inicjuje procesy? Czy to inicjatywa urzędu czy efekt działań oddolnych?
 • Jaki wydział jest "z urzędu" odpowiedzialny za proces rewitalizacji? Jakie wydziały zaprasza do współpracy, na ile wydziały kultury, planowania przestrzennego, edukacji czują się realnie włączone w te działania? Na ile ich polityki odnoszą się do tych procesów?
 • Kto jest stroną społeczną: mieszkańcy rewitalizowanych obszarów/lokalni liderzy i działacze/ organizacje pozarządowe/ rady dzielnic /instytucje kultury i społeczne?
 • Gdzie są środki finansowe i poza finansowe na miękkie działania rewitalizacyjne?
 • Czy powstają/istnieją zespoły i narzędzia międzysektorowe, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań rewitalizacyjnych?
prowadzenie:
Artur Celiński (Res Publica Nowa)
udział:
Hania Gill Piątek (UMŁ), Jolanta Kopeć (Urząd Miasta Piotrków Trybunalski), Waldemar Jan (Nikiszowiec)
 
14.00 – 14.45 Dyskusja pt. Komunikacja w rewitalizacji
"Kluczowe znaczenie dla procesu ma udział mieszkańców w planowaniu i podejmowaniu decyzji rewitalizacyjnych. Bez takiego udziału właściwy, oddolny sens rewitalizacji jest niemożliwy do osiągnięcia." - to jeden z komentarzy działaczy z II Kongresu Ruchów Miejskich do pierwszej wersji dokumentu Krajowych Polityk Miejskich. Spróbujmy przyjrzeć się jak wygląda ten proces włączania, kto kogo i jak angażuje:
 • Jak prowadzona jest komunikacja z mieszkańcami przed i w trakcie procesów rewitalizacyjnych?
 • Jakie są narzędzia realnego włączania mieszkańców: kto zaprasza, jakie formy kontaktu, jakie są składane obietnice i oczekiwania?
 • Na ile coraz dziś powszechniejsze narzędzia typu "budżety obywatelskie" są też narzędziami procesów rewitalizacyjnych - jakie są te narzędzia?
 • Jakie mają kompetencje osoby odpowiedzialne za rewitalizację np. w dziedzinie komunikacji, jakie mają możliwości gwarancji konkretnych działań?
prowadzenie:
Bogna Świątkowska (Bęc Zmiana)
 
udział:
Aleksandra Wasilkowska (architektka, wiceprezeska OW SARP), Urszula Trzeciakowska (UMW), Marta Białek-Graczyk (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”), Teresa Jankowska (CAL)
 
14.45 - 15.30 obiad
 
15.30 – 16.15 Dyskusja pt. Cele społeczne w procesach rewitalizacji
Kiedy możemy mówić o osiągnięciu celów społecznychw procesach
rewitalizacji:
 • Jak formułować te cele?
 • W jakiej perspektywie czasowej powinniśmy projektować takie działania?
 • Czy możemy wyodrębnić wskaźniki użyteczne dla planowania i mierzenia efektów prowadzonych działań kulturalnych wspierających procesy rewitalizacji?
Prowadzenie:
Wojciech Kłosowski (UW) 
Udział:
Katarzyna Sadowy (architektka, OW SARP, warsztaty Praga Północ), Ewa Kipta (Forum Rewitalizacji), Dagmara Mliczyńska-Hajda (Fundacja O! MIASTO)
 
16.15 – 16.35 Prezentacja case study we współpracy z British Council (Ewa Ayton, tbc)
 
16.35 – 17.00 Podsumowanie i zakończenie
 

Dzień II (5 grudnia)

10.00 – 15.30 Warsztaty 
Warsztaty przeznaczone są w szczególności dla pracowników urzędów miast i osób z nimi współpracujących.
Podczas warsztatów będziemy pracować nad pogodzeniem systemowych ograniczeń z nowymi pomysłami, propozycjami i narzędziami w dziedzinie wykorzystania działań kulturalnych w procesach rewitalizacyjnych. Celem naszych zajęć będzie stworzenie planu działań kulturalnych wspierających procesy rewitalizacji i współpracę międzysektorową.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg z 4 na 5 grudnia w Warszawie. 

Rejestracja trwa do 24.11.2014 r.  

 

Organizatorzy:

  

Partnerzy: