Konferencja "Kreatywne rozwiązania w zarządzaniu kulturą."

Data publikacji: 20.03.2012
Autor: Kadra Kultury
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Instytut Kultury UJ organizuje konferencję „Kreatywne rozwiązania w zarządzaniu kulturą – nowatorskie teorie, techniki i technologie. Możliwości i ograniczenia cyfryzacji.”

Będzie to drugie spotkanie z cyklu „Kultura i dziedzictwo kulturowe jako problem naukowy i praktyczny”.


Nie ulega wątpliwości, że rozwój technologii informacyjnych coraz wyraźniej odciska swoje piętno na kulturze i instytucjach ją tworzących i upowszechniających. Internet stał się polem nie tylko do dyskusji o kulturze, ale również przestrzenią jej upowszechniania, archiwizacji czy wręcz tworzenia. Z jednej strony daje to nieograniczone możliwości, z drugiej – może być powodem wykluczenia, gdyż w Polsce poziom kompetencji cyfrowych jest bardzo niski a w pokoleniu 50+ poza siecią znajduje się aż 80% osób.
Tegoroczne spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu kulturą. Rozważania będą skupiały się wokół następujących zagadnień:


1. Interakcja z odbiorcą i użytkownikiem kultury oparta o nowe narzędzia komunikacji
2. Cyfryzacja kultury jako szansa na jej efektywną ochronę i prezentację
3. Nowe możliwości zarządzania twórczością i wizerunkiem artystycznym
4. Zagadnienia przedsiębiorstw typu dot-com w kulturze
5. Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu instytucjami kultury
6. Nowe obszary i techniki badań w kulturze


Konferencja odbędzie się 11.05.2012 r. (Instytut Kultury UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, Kraków). Szczegółowy program zostanie zamieszczony do 15 kwietnia.


Więcej informacji: http://www.kultura.uj.edu.pl/konferencja/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=16