Drugi nabór na studia podyplomowe ”Miasta i metropolie. Jak działać w przestrzeni publicznej”

Data publikacji: 04.09.2014
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Od dnia 1 września do 15 października 2014 roku w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej (IBPP), mieszczącym się przy Wydziale Malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, trwa II etap rekrutacji na niestacjonarne studia podyplomowe "Miasta i metropolie. Jak działać w przestrzeni publicznej".

Rusza druga odsłona studiów podyplomowych "Miasta i metropolie. Jak działać w przestrzeni publicznej". Zespół Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej zareagował na rosnącą wśród pracowników i kreatorów sektora kultury w miastach potrzebę pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej, która odpowiadałaby dzisiejszemu tempu zmian w tym obszarze. Kierowała nami refleksja, że możliwości działania w systemie instytucji zajmujących się kulturą powinny zostać poszerzone o elementy związane z estetyką, metropolizacją, sieciowością i społecznym oddziaływaniem przestrzeni.

Podstawową ideą studiów podyplomowych jest stworzenie bazy współpracy pomiędzy światem akademickim a środowiskiem mającym realny wpływ na kształt przestrzeni publicznej w naszych miastach.

Studia podyplomowe zostały przygotowane z myślą o uczestnikach, którzy swoją aktywność zawodową i obywatelską zamierzają realizować w dosłownej i symbolicznej przestrzeni miasta. W urzędach miejskich, wydziałach kultury, placówkach edukacji kulturalnej i metropolitalnych instytucjach sztuki występuje coraz większe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów w tym obszarze, rozumiejących relacje społeczne, polityczne, ekonomiczne, komunikacyjne czy estetyczne w przestrzeni miejskiej. Na zachodnich uczelniach istnieje stosunkowo długa tradycja interdyscyplinarnych urban studies. W Polsce studia nad miastem mają wciąż słabszą, niż wynikałoby z potencjału ludzkiego i badawczego, pozycję jako obszar działań akademickich. Tymczasem wyzwania, jakie stawia przed nami przestrzeń potransformacyjnych miast, są ogromne – zarówno w sferze badania i teoretycznej analizy, jak też (a może przede wszystkim) w zakresie praktycznych potrzeb i celów.

Instytut przykłada wszelkich starań, by studia charakteryzował nie tylko walor innowacyjności, ale także najwyższy stopnień profesjonalizmu. Do współpracy zaproszeni zostali znakomici wykładowcy, którzy są ekspertami i/lub praktykami w dziedzinach składających się na program studiów. Ma on charakter interdyscyplinarny, stąd w zespole znaleźli się kulturoznawcy, socjologowie, architekci, historycy sztuki, ekonomiści, prawnicy etc. Studia łączą teorię z praktyką, dlatego w obrębie zaproponowanych bloków tematycznych odpowiednio rozłożone zostały akcenty pomiędzy wiedzą a umiejętnościami.

Bloki tematyczne:

1. Blok: Współczesne tendencje w rozwoju miast
Hasło: planowanie

2. Blok: Sztuka w mieście
Hasło: estetyka

3. Blok: Symbolika i tożsamość miejska
Hasło: tożsamość

4. Blok: Społeczeństwo i komunikacja
Hasło: współpraca

5. Blok: Zarządzanie kulturą w mieście
Hasło: organizacja

6. Blok: Ekologia
Hasło: zrównoważony rozwój

Wykładowcy i współpracownicy:

prof. Wojciech Burszta, prof. Mariusz Czubaj, prof. Mirosław Duchowski, prof. Sławomir Gzell, prof. Monika Kostera, prof. Jerzy Porębski, prof. Piotr Welk, prof. Wojciech Włodarczyk, dr Jakub Dąbrowski, dr Piotr Majewski, dr Elżbieta Anna Sekuła, dr Karolina Thel, mgr inż. arch. Grzegorz Buczek, mgr Dariusz Duma, mgr Aleksandra Litorowicz, mgr Justyna Nowak, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir.

Partnerem Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w organizacji i promocji studiów podyplomowych jest Narodowe Centrum Kultury.

Kontakt:
www.ibpp.pl
kontakt@ibpp.pl
Piotr Szczepański: 516-015-629