Ważniejsze daty powstania

Data publikacji: 15.01.2013
Średni czas czytania 5 minut
drukuj
1. 1863 (2-3 I) Komitet Centralny Narodowy podejmuje decyzje o wybuchu Powstania z chwilą rozpo...

1. 1863 (2-3 I) Komitet Centralny Narodowy podejmuje decyzje o wybuchu Powstania z chwilą rozpoczęcia poboru.

2. 1863 (14-15I) Początek rosyjskiej branki w Warszawie: do wojska wcielono prawie 1,5 tys. młodych ludzi.

3. 1863 (22 I) Wybuch powstania styczniowego: Komitet Centralny Narodowy ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydaje manifest powstańczy oraz dekrety zapowiadające uwłaszczenie chłopów, oddziały powstańcze atakują rosyjskie garnizony w 26 miejscowościach.

4. 1863 (7 II) Tymczasowy Rząd Narodowy wydaje odezwę do Polaków w zaborze pruskim i austriackim zobowiązującą do dostarczenia władzom powstańczym pieniędzy i broni oraz do werbowania ochotników.

5. 1863 (8 II) Konwencja Alvenslebena: prusko-rosyjski układ wojskowy o wspólnym zwalczaniu Powstania.

6. 1863 (II) Na Kujawy dociera wyznaczony na dyktatora Ludwik Mierosławski, po kilku potyczkach ucieka za granicę.

7. 1863 (24 II) Bitwa oddziałów Mariana Langiewicza i Antoniego Jeziorańskiego z Rosjanami pod Małgoszczem na Kielecczyźnie.

8. 1863(11 III) Marian Langiewicz z inicjatywy Białych ogłasza się dyktatorem Powstania.

9. 1863(18-19 III) Po bitwie pod Grochowiskami oddział Langiewicza przekracza granicę z Austrią – władze nad powstaniem przejmuje ponownie Tymczasowy Rząd Narodowy.

11. 1863 (IV) Rozwój powstania na Litwie,  przewodzą Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski.

12. 1863(10 V) Tymczasowy Rząd Narodowy przekształca się w Rząd Narodowy.

13. 1863 (V) Nieudana próba wywołania powstania na Ukrainie i Wołyniu.

14. 1863(8 VIII) Zwycięska potyczka oddziału Michała Kruka-Heydenreicha pod Żyrzynem.

15. 1863(17 X) Romuald Traugutt obejmuje władze dyktatorską nad powstaniem.

16. 1863-1864(X-I) Traugutt reorganizuje władze i wojsko powstańcze, planując wiosenną ofensywę.

17. 1864(2 III) Ukazy cara Aleksandra II o uwłaszczeniu chłopów i samorządzie gminnym wymuszone reformami  władz powstańczych.

18. 1864(11 IV) Aresztowanie Romualda Traugutta.

19. 1864 (5 VIII) Stracenie Romualda Traugutta i czterech członków Rządu Narodowego na stokach Cytadeli Warszawskiej.

20. 1865 (24 V) Stracenie w Sokołowie Podlaskim ks. Stanisława Brzóski, który najdłużej podtrzymywał walkę zbrojną.

Timeline of January Uprising

1863 (2-3 I) Polish Central National Committee decides on starting the Uprising as soon as enlistment into the Russian forces begins.

1863 (14-15 I) The impressment in Warsaw: almost 1.5 thousand young men are conscripted into the Russian army.

1863 (22 I) The January Uprising outbreak: the Central National Committee announces its transformation into the Provisional National Government and issues an insurrectionary manifesto as well as decrees granting peasants the property rights. Insurgents attack Russian garrisons in 26 towns.

1863 (7 II)The Provisional National Government makes an appeal to the Poles in the Prussian and Austrian partitions. It declares that the insurrectionary authorities must be provided with money and weapons.

1863 (8 II) The Alvensleben Convention: a treaty between Russia and Prussia for assistance in suppressing the Polish Uprising.

1863 (II) Ludwik Mierosławski joins the Uprising and becomes its first Dictator. After a few skirmishes, he flees from Poland.

1863 (24 II) Marian Langiewicz and Antoni Jeziorański’s troops defeat the Russians at Malogoszcz.

1863 (11 III) Supported by the „White” faction, Marian Langiewicz proclaims himself Dictator.

1863 (18-19 III) After the battle of Grochowiska, Langiewicz’s unit crosses into Austria – the Provisional National Government takes over.

1863 (IV) The Uprising begins in Lithuania. It is led by Konstanty Kalinowski and Zygmunt Sierakowski.

1863 (10 V) The Provisional National Government transforms itself into National Government.

1863 (V) Unsuccessful attempt at starting the uprising in Ukraine and Volhynia.

1863 (8 VIII) In the battle of Zyrzyn Polish troops under the command of Michał Heydenreich defeat the Russians.

1863 (17 X) Romuald Traugutt becomes Dictator of the Uprising.

1863-1864 (X-I) Traugutt reorganises the troops and plans a spring offensive.

1864 (2 III) Forced by the insurrectionary reforms, Alexander II gives property rights to the peasants and institutes self-government.

1864 (11 IV) Romuald Traugutt is apprehended.

1864 (5 VIII) Romual Traugutt and four other members of the Polish Government are executed near the Warsaw Citadel.

1865 (24 V) Stanisław Brzóska, who was the last partisan of the January Uprising, is hanged in Sokolow Podlaski.