OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Data publikacji: 15.01.2013
Średni czas czytania 23 minut
drukuj
„Pamięć i odpowiedzialność” – konferencja naukowa na Uniwersytecie Łódzkim 16 stycznia 2013 rok...

„Pamięć i odpowiedzialność” – konferencja naukowa na Uniwersytecie Łódzkim

16 stycznia 2013 roku na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się organizowana przez Muzeum Historii Polski oraz Uniwersytet Łódzki konferencja naukowa upamiętniająca 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego pt. „Pamięć i odpowiedzialność”, poświęcona miejscu powstania styczniowego w polskiej tradycji narodowej i świadomości historycznej. 

Podczas debaty naukowcy zastanawiać się będą nad przyczynami i konsekwencjami powstania zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Referaty dotyczyć będą problematyki związanej z wartościami, jakie dla współczesnych Polaków niesie ze sobą tradycja tego najtragiczniejszego z polskich powstań narodowych.

Konferencję poprzedzi występ Międzyszkolnego Młodzieżowego Chóru Żeńskiego „Iuvenales Cantores Lodzienses”, który wykona pieśni powstańcze.

Miejsce: Urząd Miasta Łodzi
Termin: 25 lutego 2013, godzina 10.oo
Opis: Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w mieście Łodzi. Przywitanie Prezydent Hanna Zdanowska.
Jarosław  Kita. Łódź w czasach Powstania Styczniowego
Pamiętniki powstańcze czyta Lech Dyblik
Wiesław Caban, Postawy społeczeństwa wobec powstania i powstańców
Pieśni patriotyczne z epoki śpiewa Lech Dyblik
Przerwa 30 minut
Część druga do godziny 14.00
Karol Jadczyk. Dowódcy oddziałów partyzanckich z regionu łódzkiego
Pamiętniki powstańcze czyta Lech Dyblik
Maria Nartonowicz-Kot. Tradycja Powstania Styczniowego w XX wieku
Dyskusja

Uroczysty koncert w Archikatedrze Łódzkiej
Z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku w Archikatedrze Łódzkiej odbędzie się 22 stycznia 2013 roku o godzinie 18.00 uroczysty koncert upamiętniający tamto wydarzenie.

Program:
Godzina 18.00: Złożenie kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza, Dzwon „Serce Łodzi”, Uroczysta Msza Święta „Za Ojczyznę” koncelebrowana przez Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego,  Uroczysty Koncert – Muzyka Polska
Soliści:
  Dorota Wójcik – sopran
Dominika Kobalczyk – mezzosopran
Krzysztof Bednarek – tenor
Andrzej Niemierowicz – baryton
Romuald Tesarowicz – bas
Dyrygent – Tadeusz Kozłowski

„Legenda Powstania Styczniowego”

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zaprasza na cykl wydarzeń związanych z obchodami 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

29 stycznia o godz. 17.00 w  Oddziale w Radogoszczy odbędzie się spotkanie w ramach cyklu „Plus czy minus- konfrontacje historyczne w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Pokaz i dyskusja wokół filmu „Szwadron”, dyskusja „Czy warto pamiętać o Powstaniu Styczniowym?”, Film  Juliusza Machulskiego „Szwadron’ będzie punktem wyjścia do dyskusji.
31 stycznia
2013 r. odbędzie się otwarcie wystawy „Legenda Powstania Styczniowego”. Wystawa ukazywała będzie różne formy kultywowania pamięci o powstaniu styczniowym i roli jaką odegrała w kształtowaniu postaw patriotycznych społeczeństwa polskiego w okresie do końca XIX wieku do czasów współczesnych.
6 lutego 2013 r
. odbędzie się spotkanie „Krzyżowcy Powstania Styczniowego – polskie formacje zbrojne 1863 roku” . Dzieci i młodzież będą miały okazję spotkać się z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci”, która zaprezentuje umundurowanie, broń z okresu powstania styczniowego, jako element wzbogacenia przekazu nt. wybuchu i przebiegu powstania styczniowego.
13 kwietnia 2013 roku spotkanie z Lidią Michalską – Bracha  autorką pracy „Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. Spotkanie otwarte dla zainteresowanych.
Marzec 2013 roku potkanie z Małgorzatą Gorczycą  Kierownikiem Działu Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Okręgowym w Koninie, która wystąpi z prelekcją na temat „Biżuteria Patriotyczna”
13 maja 2013 roku spotkanie z Anną  Elizą Market pracownikiem Oddziału V Archiwum Czynu Niepodległościowego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, autorką pracy „Gloria victis. Tradycje powstania styczniowego w Drugiej Rzeczpospolitej.”
Lekcje muzealne związane z problematyką powstania    styczniowego dla młodzieży szkolnej.
Październik 2013 roku konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.
Zajęcia edukacyjne „ Szlakiem Powstania Styczniowego w Łodzi dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych na które będzie się składać oprowadzanie po wystawie czasowej „Legenda powstanie styczniowego” oraz spacer na Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej w celu pokazania mogiły powstańców styczniowych, grobu Marii i Konstantego Piotrowiczów oraz nagrobku prezydenta Łodzi Andrzeja Rosickiego

22 stycznia w Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi o godz. 11.00 odbędzie się widowisko słowno muzyczne z okazji upamiętnienia „150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego”.
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla, Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi. W projekcie biorą udział recytatorzy, połączone chóry Szkoły Podstawowej nr 44 i Gimnazjum nr 22, międzyszkolna Orkiestra Dęta „Czwórki Band ’87″ oraz soliści.

26 stycznia w Gimnazjum Miejskim nr 5 w Łodzi w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego odbędzie się rajd śladami Powstania Styczniowego oraz projekt edukacyjny – „Powstanie Styczniowe w Łodzi i okolicach”

W Gimnazjum Miejskim nr. 36 w Łodzi w ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego odbędzie się akademia szkolna oraz wystawa prac uczniowskich poświęconych rocznicy.

Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi informuje, że w związku z obchodami rocznicy Powstania Styczniowego w naszej szkole odbędzie się Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym oraz Wewnątrzszkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną dot. Powstania Styczniowego.

Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi zaplanowano następujące działania związane z obchodami 150. rocznicy Powstania Styczniowego
15-31 stycznia2013 roku: wystawa dotycząca wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym
21 stycznia 2013 roku: zajęcia warsztatowe na lekcjach historii dla uczniów kl.III
Wycieczka tematyczna do Muzeum Tradycji Niepodległościowych; lekcja muzealna
styczeń/luty 2013: lekcje historii poświęcone powstaniu styczniowemu 

Gimnazjum Publiczne nr 17 w Łodzi w ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego planuje przeprowadzenie konkursu na projekt biżuterii patriotycznej
stworzenie galerii plakatowej „Powstanie styczniowe”
album na temat „Powstanie styczniowe” w sztuce” dla klasy III D.

30 stycznia 2013 roku w godzinach przedpołudniowych XXIII LO w Łodzi w ramach obchodów 150. rocznicy planuje uczcić poległych powstańców 45. minutowym apelem

W ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego XVIII LO w Łodzi zorganizuje sesję naukową oraz apel dla uczniów. Przygotowane zostaną okolicznościowe wystawy i dekoracje, zorganizowany zostanie konkurs historyczny. Przedstawiciele szkoły wezmą udział w uroczystościach centralnych w Łodzi. W ramach obchodów roku powstania styczniowego (2013), wiosną zostanie zorganizowany rajd rowerowy „Śladami powstania styczniowego w regionie łódzkim”.

XIII LO w Łodzi w ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego planuje:
23. stycznia 2013 roku i godzinie 10.00.  udział w uroczystej mszy świętej w intencji walczących w powstaniu . Msza zorganizowana zostanie w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.
Luty: młodzież klasy wstępnej i klas pierwszych uroczysta lekcja historii połączona z rajdem do Dobrej. Lekcje przygotowuje i prowadzi nauczyciel historii. Po złożeniu kwiatów na cmentarzu w Dobrej młodzież wraca pieszo z Dobrej przez Łagiewniki do Łodzi.
Uczniowie klas drugich i trzecich wezmą udział w uroczystych lekcjach historii organizowanych na terenie szkoły oraz delegacje uczniów złożą kwiaty na grobie małżeństwa Piotrowiczów, na Cmentarzu Starym.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im.Wł.Grabskiego w Łodzi w ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego zorganizują uroczystą akademię, prezentacje multimedialne oraz wystawy (plakaty, abumy).

Zespól Szkół Gastronomicznych w Łodzi w ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego planuje rajd łódzkimi śladami Powstania Styczniowego, spotkanie z zaproszonym gościem (prezentacja sylwetek powstańców) oraz kampanię informacyjną w szkole (ulotki, gazetka ścienna)

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga w ramach 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego planuje:
Siedziba Główna: Kwiecień – Wystawa „Powstanie Styczniowe w malarstwie i literaturze”. Wystawa ze zbiorów własnych.
Maj: Prelekcja „Pamięć o powstaniu i powstańcach – w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863r.”  -dla uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 5 i XXI liceum Ogólnokształcącego.
Filia Nr 2: styczeń/luty -Wystawa okazjonalna – „150. rocznica Powstania Styczniowego”. Lekcje tematyczne „Powstanie Styczniowe – przyczyny, przebieg, skutki” dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej Nr 173 – 2 spotkania
Filia Nr 3: styczeń/luty – Cykl lekcji tematycznych nt. „Powstanie Styczniowe” – dla uczniów kl. IV-V Szkoły Podstawowej Nr 6 – 6 spotkań.
Filia Nr 4: styczeń/marzec – Cykl zajęć tematycznych pt.  „Powstanie styczniowe” dla kl. II Gimnazjum Miejskiego Nr 3 – 3 spotkania.
Filia Nr 5: luty/marzec- Warsztaty historyczne w Muzeum Tradycji  Niepodległościowych w Łodzi. „150 rocznica wybuchu  Powstania Styczniowego” . Zajęcia dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 70 w Łodzi   oraz uczniów kl. V Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej w Łodzi  - 4 spotkania.
Kwiecień - Zajęcia z animacji czytelniczej w bibliotece „150 rocznica wybuchu  Powstania Styczniowego”. Zajęcia dla uczniów kl. V Szkoły Podstawowej Nr 70 w  Łodzi i Szkoły Podstawowej Nr 111 – 4 spotkania.
Maj – Panele dyskusyjne w bibliotece „Powstanie Styczniowe, klęska czy zwycięstwo”. Zajęcia dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 175. w Łodzi – 2 spotkania . Panele poprowadzi pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
Filia Nr 6: styczeń/luty- Lekcja tematyczna dla uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 28 „Przyczyny, przebieg i skutki Powstania Styczniowego”. Warsztaty zajęciowe dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 125 Gr. VI „Śladami przeszłości 150. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego” . Warsztaty zajęciowe dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 125 Gr. V „Śladami przeszłości 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego” .
Filia Nr 8: grudzień
– Wycieczki do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych  Nr 3 i Nr 7 – 2 wycieczki. Wystawa książek duża ph. „Powstanie  niespełnionych nadziei 1863″.
Filia Nr 9: luty- „Morituri te salut ant = Idący na śmierć pozdrawiają się” – wystawa upamiętniająca 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego  z okazji. To jest Polska – spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyć będą uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 i seniorzy z Domów Dziennego Pobytu . Spotkanie upamiętniające obchody rocznicowe.
Filia Nr 11: styczeń/cały rok - panele dyskusyjne dla członków Koła Diabetyków Łódź – Śródmieście i dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu  przy ul. 1-go Maja i ul. Jaracza – 3 imprezy biblioteczne. Cykl pogadanek w formie prezentacji multimedialnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 36 i Szkoły Podstawowej  – 10 imprez bibliotecznych. Wystawa okolicznościowa – prezentacja zbiorów bibliotecznych dotyczących historii XIX-wiecznej Polski.

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Bałuty w ramach 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego planuje następujące obchody:
Cały rok – „
Kraj, który ma takich żołnierzy, musi być wolnym i potężnym. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia Was nie zapomni.” – wystawa
Filia nr 2: 7-21 stycznia – wystawa Powstanie Styczniowe 1863”
Filia nr 6:  30 stycznia godzina 15.00 – wieczór słowno – muzyczny „Wspomnienie o Powstaniu Styczniowym”
Filia nr 7: cały rok – wystawa Rozdziobią nas kruki, wrony… czas Powstania Styczniowego  w utworach pisarzy polskich”
Filia nr 8: 2-31 stycznia- wystawa „Poszli nasi w bój bez broni”
Filia nr 10: 2-31 stycznia- wystawa „Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić”
Filia nr 11: 2-28 marzec – wystawa Stefan Żeromski – bard Powstania Styczniowego”
Filia nr 12: 18 stycznia – prelekcja„Polska istnieć będzie, bo istnienie jej dla postępu ludzkości nie tylko jest potrzebnym, ale i koniecznym -  Powstanie Styczniowe w literaturze i malarstwie XIX wieku” Filia nr 14: Cały rok – wystawa „W hołdzie przeszłości Narodu Polskiego”
Filia nr 16: 21-31 stycznia – wystawa „Nigdy jeszcze ofiara dla sprawy narodowej nie była tak bezinteresowna i tak wzruszająca”
Filia nr 17: 22 stycznia – 10 lutego – wystawaIstota przełomu zwana powstaniem… Gloria victis”

Miejska Biblioteka Publiczna  Łódź  – Polesie w ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego planuje następujące obchody:
Styczeń 2013 – Obok Orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni
Filia nr 1: styczeń – To było w styczniu, w dzień dwudziesty drugi powstał naród w całym kraju jak szeroki, długi
Filia nr 5: styczeń 2013 – Naprzód, naprzód, hej, do dzieła! Jeszcze Polska nie zginęła
Filia nr 7: marzec 2013 – Powstanie Styczniowe w literaturze i sztuce
Filia nr 8: styczeń 2013 – Największe z polskich powstań w literaturze i filmie
Filia nr 17: styczeń 2013 – Do broni

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Bałuty w ramach 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego planuje następujące obchody”
22 stycznia 2013 roku
- wystawa „Gloria Victis”
3 luty 2012 roku – Wycieczka piesza z biblioteki: „Powstańczym tropem po łódzkich ulicach”.
Opis: Zbiórka – róg Piotrkowskiej i Pl. Wolności, cmentarz – grób Marii Piotrowiczowej, ul. M. Piotrowiczowej, Park Julianowski i Dąb Kosynier, Krzyż na miejscu straceń ul. Łagiewnicka – tam zapalenie zniczy, w bibliotece rozwiązanie wycieczki i skromny poczęstunek. Organizatorzy  -Filia nr 2 wspólnie z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy przy Oddz. PTTK Łódź oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty
12 maj 2013 roku –
III rajd rowerowy  „Szlakiem Powstania Styczniowego po Ziemi Łódzkiej w ramach cyklicznej imprezy „Z literaturą w plenerze… i na rowerze”.
Organizatorzy: Filia nr 2 wspólnie z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy przy Oddz. PTTK Łódź oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty”. Regulamin i scenariusz spotkania będzie tworzony w styczniu.

Muzeum Kinematografii w ramach 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego planuje następujące obchody:
22 stycznia 2013 roku godz. 11.00 – spotkanie  młodzieży szkolnej Pt. „Filmowa lekcja historii w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego”. Lekcja składać się będzie z wykładu, który poprowadzi historyk Grzegorz Nowak oraz projekcji filmu „Wierna rzeka” (reż. Tadeusz Chmielewski; prod, WFF w Łodzi, 1983). Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biurem Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Wstęp wolny.

Obchody w Wieluniu

Urząd Miasta w Wieluniu zaprasza na Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, uroczystą Mszę Świętą oraz hołd ku czci poległych
16 stycznia
o godz. 17.00 na hali sportowej przy ul. Częstochowskiej 35 odbędzie się Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
20 stycznia
o godz. 10.30  odbędzie się Msza Święta ku czci poległych w Powstaniu Styczniowym w kościele Nawiedzenia NMP w Wieluniu.
22 stycznia
o godz. 12.00 zaplanowano złożenie hołdu poległym w Powstaniu Styczniowym na ziemi wieluńskiej przy pomniku w lasku miejskim.
Zobacz promocję książki „Powstanie styczniowe na ziemi wieluńskiej” wydanej przez Narodowe Centrum Kultury oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej».

Obchody rocznicy powstania w Kutnie

Prezydent Miasta Kutna, Muzeum Regionalne w Kutnie, Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie, Gimnazjum nr 3 i Regionalne Towarzystwo Muzyczne zapraszają na uroczystości z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, które odbędą się w dniach 22-25 stycznia 2013.

Uroczystości rozpoczną się 22 stycznia od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt Rządu Narodowego w Kutnie w dniach 22-27 stycznia 1863 (godz. 11.30, ul. Sienkiewicza 1; autokar zostanie podstawiony o 11.45 przed Muzeum Regionalne w Kutnie). O godz. 12.00 odbędzie się Msza Święta w kaplicy przy ul. Łęczyckiej w Kutnie. Po Mszy uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza dadzą koncert pieśni patriotycznych. Wtedy też nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą uczestnikom powstania.

23 stycznia o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym w Kutnie odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Marzyciele czy Realiści” (trzy  strony sporu: Czerwoni, Biali, Aleksander Wielopolski). W dyskusji wezmą udział: prof. dr hab. Jarosław Kita i prof. dr hab. Marta Sikorska-Kowalska z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
24 stycznia
  o godz. 17.00 odbędzie się koncert pieśni patriotycznych „Dla Ciebie Polsko” w wykonaniu dzieci i młodzieży sekcji wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury. Miejsce: sala widowiskowa Kutnowskiego Domu Kultury (wejściówki do odebrania w KDK).
25 stycznia
o godz. 11.00 zostaną wygłoszone dwa wykłady. Dr Piotr Stasiak (Muzeum Zamek w Oporowie)  – „Kutno – Powstanie Styczniowe” oraz dr Adam Buława (UKSW) – „Dowódcy powstania – portret zbiorowy”. Wykłady odbędą się w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca przy ul. Teatralnej 1.

Uroczystościom będzie towarzyszyć wystawa plenerowa przygotowana przez Muzeum Regionalne w Kutnie na Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Kutnie oraz wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej pt. „150. rocznica powstania styczniowego – W krwawym polu srebrne ptaszę… O cym mówią pieśni powstania styczniowego”.

150. rocznica powstania styczniowego w Radomsku

20 stycznia Muzeum Regionalne w Radomsku, Miasto Radomsko, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku oraz Powiat Radomszczański zapraszają do odwiedzania wystawy zorganizowanej z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego zatytułowanej „W krwawym polu srebrne ptaszę… O czym mówią pieśni Powstania Styczniowego” w Galerii Muzeum Regionalnego.  Wystawę uświetni koncert poetycko- muzyczny pt. „Z pamiętnika powstańca” oraz wykład Tomasza Nowaka – Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego – pt. „Powstanie Styczniowe w Radomsku”. W tym samym dniu w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski odbędzie się także koncert kolęd patriotycznych w wykonaniu stypendystów FIK i Zespołu Ichtis pt. „Niechaj Polska zna, jakich synów ma”.
21 stycznia
zorganizowane zostaną dwa konkursy dla uczniów, a Miejska Biblioteka Publiczna o godz. 11 zaprosi na wykład prof. Ryszarda Szweda pt. „I my winniśmy im cześć”.
22 stycznia na terenie Radomska odbędzie się Historyczno-Geograficzna Gra Terenowa pt. „Radomsko maszeruje szlakiem Powstania Styczniowego”.
23 stycznia Radomszczańskie Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego i Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 7 zapraszają do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbędzie debata pt. „Polska niepodległa, czy nadal powstańcza?”. Po debacie zaplanowano wręczenie nagród uczestnikom konkursu historycznego.
25 stycznia w Galerii Muzeum Regionalnego rozpocznie się wieczór słowno-muzyczny w wykonaniu członków Stowarzyszenia Literackiego „Ponad” i Zespołu Szkolnego w Kruszynie.

Obchody rocznicowe w Radomsku zakończy 27 stycznia uroczysta Msza Św. w Klasztorze oo. Franciszkanów, po której zostanie odsłonięty na dziedzińcu klasztoru odrestaurowany krzyż powstańczy.

Miejsce: Sędziejowice
Termin: 13 kwietnia 2013 roku
Opis: Sieradzki oddział PTTK, wspólnie z GOK w Sędziejowicach organizują 38 Rajd Powstańców 1863 roku „Śladami Łuki Bakowicza” oraz II Rajd Rowerowy po Gminie Sędziejowice „Graj w Dziedzictwo”, przygotowywany  przez GBP w Sędziejowicach
Warsztaty fotograficzno-informatycznych dla seniorów „Złota galeria postaci zasłużonych dla gminy Sędziejowice hołdem Powstańcom 1863 r.”
24 i 25 sierpnia Msza święta w intencji poległych Powstańców.  W ramach części oficjalnej nastąpi odsłonięcie pomnika oraz mogiły po rekonstrukcji. Przewiduje się także wykłady naukowe, prezentacje rynsztunku, uzbrojenia, mundurów, pojazdów konnych żołnierzy polskich i rosyjskich. Na część artystyczną złożą się występy zespołów folklorystycznych oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W drugim dniu nastąpi prezentacja szkół z całej Polski, noszących imię Powstańców 1863 r.

Zobacz relację z obchodów z Sędziejowicach»