OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO W KRAKOWIE

Data publikacji: 31.12.2012
Średni czas czytania 7 minut
drukuj
Wykłady, debaty, koncerty, wystawy, spotkania edukacyjne i warsztaty, a także konkurs dla młodz...

Wykłady, debaty, koncerty, wystawy, spotkania edukacyjne i warsztaty, a także konkurs dla młodzieży – oto jak Kraków upamiętni nadchodzącą rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Już 20 stycznia (niedziela) w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbędzie się wykład z cyklu „Muzeomania” – „Salon pod Faetonem” pt „Obok Orła znak Pogoni” – pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym w zbiorach MHK (godz. 16:00, Pałac Krzysztofory, Sala Fontany).

22 stycznia (wtorek) na Wieży Ratuszowej wywieszona zostanie flaga narodowa,
a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zorganizuje poświęcone powstaniu „Krakowskie kolokwium” – wykład „Romantycy kontra pozytywiści. Bić się czy się nie bić?”
w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (Pałac Krzysztofory, godz. 18:00).

Tego samego dnia również Muzeum Narodowe w Krakowie otworzy trzy wystawy: na Plantach zaprezentowane zostaną reprodukcje cykli Grottgera dot. powstania m.in. „Lithuania”, „Polonia”, „Wojna” itd., w Sukiennicach sylwetki znanych pisarzy, muzyków, malarzy biorących udział w powstaniu przypomni wystawa zatytułowana „Artyści – uczestnicy Powstania Styczniowego 1863 roku”; zaś w Gmachu Głównym Muzeum pokazane zostaną „Portrety, symbole, broń – w rocznicę styczniowego zrywu”.

Najważniejsze uroczystości będą miały miejsce w środę 23 stycznia. O godz. 10:00 przy Wieży Ratuszowej dzieci i młodzież z młodzieżowych domów kultury wysłuchają opowieści o Powstaniu Styczniowym, a następnie udadzą się do oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie – Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Uroczystości na Cmentarzu Rakowickim – m.in. złożenie kwiatów – rozpoczną się o godz. 12:00. Stamtąd można będzie udać się do Bazyliki Mariackiej, gdzie o godz. 17:00 odbędzie się msza św. w intencji powstańców. Filharmonia Krakowska zaprasza z kolei tego dnia na godz. 19.00 na koncert pt. „O ojców grób bagnetu poostrz stal” organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Stowarzyszenie „Passionart”.

W lutym 2013 r. zaplanowano seminarium dla nauczycieli o nowoczesnych metodach nauczania historii. Z kolei w marcu 2013 r. Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Krakowie oraz VI LO zapraszają na trzydniową imprezę edukacyjną pt. „Spór o Powstanie Styczniowe”, w ramach której odbędzie się m.in. panel dyskusyjny, debata oksfordzka oraz warsztaty dla gimnazjalistów.

Z kolei od kwietnia do września 2013 r. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przygotowuje wystawę „Kraków w Powstaniu Styczniowym” (Pałac Krzysztofory). Także w kwietniu odbędzie się edukacyjna gra miejska poświęcona powstaniu, której organizatorami są: Rada Dzielnicy I, Rada Dzielnicy II oraz Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana. Ze środków Dzielnic I i II renowacji poddane zostaną także kwatery powstańcze na Cmentarzu Rakowickim.

Organizatorami wydarzeń w Krakowie są: Urząd Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Krakowie, Stowarzyszenie „Passionart”, VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Rada Dzielnicy I, Rada Dzielnicy II, Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana oraz Biblioteka Polskiej Piosenki.

„Powstanie styczniowe w ikonografii” – konkurs dla młodzieży

Od 7 stycznia 2013 można nadsyłać prace na konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa z  okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zadaniem konkursowym jest stworzenie prezentacji multimedialnej pt. „Powstanie styczniowe w ikonografii”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13 – 20 lat, tj. uczniów i uczestników zajęć
w krakowskich placówkach edukacyjnych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki wychowania pozaszkolnego) oraz świetlic, klubów i ośrodków kultury. Termin nadsyłania prac: 12 kwietnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do 17 maja 2013 r. Wręczenie nagród nastąpi na Uroczystej Sesji Rady Miasta Krakowa 5 czerwca 2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.krakow.pl i w lokalnej prasie.

„Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski – Małopolski Szlak Powstania Styczniowego” – konferencja naukowa

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Polska Akademia Umiejętności, Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na konferencję pt. „Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski – Małopolski Szlak Powstania Styczniowego”

Konferencja odbędzie się 22 stycznia w Auli Głównej Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej 17.

W programie wystąpienia:
Prof. JAN MAŁECKI, Polska Akademia Umiejętności: „Akademicy krakowscy oraz środowisko intelektualne Krakowa w Powstaniu Styczniowym”
BOGUSŁAW KOŚMIDER, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa: „Kraków w Powstaniu Styczniowym – ludzie, miejsca, wydarzenia”
LESZEK ZEGZDA, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej: „Małopolski Szlak Powstania Styczniowego”
dr MACIEJ KORKUĆ, Instytut Pamięci Narodowej: „Od Powstania Styczniowego do Niepodległości – pokolenia Polaków w walce o wolność w XIX i XX w.”
DARIUSZ RZEPKA, Burmistrz Olkusza: „Współpraca międzynarodowa Olkusza z włoskim Bergamo, rodzinnym miastem płk. Francesco Nullo, poległego w bitwie pod Krzykawką”
DARIUSZ MARCZEWSKI, Burmistrz Miechowa: „Bitwa Miechowska jako trwały ślad tożsamości mieszkańców Miechowszczyzny”
TADEUSZ DURŁAK, Burmistrz Skały: „Dziedzictwo Powstania Styczniowego w Dolinie Prądnika”
JÓZEF RYSAK, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: „Postać rannego w Powstaniu św. Brata Alberta wzorem postaw patriotycznych i etycznych przełomu XIX i XX w.”

Grottger, „Pożegnanie”, fragment dyptyku „Rok 1863″, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy „Chwała zwyciężonym. W 150 Rocznicę Powstania Styczniowego” w dniu 22 stycznia (wtorek) 2013 r. o godzinie 13:00 w budynku ekspozycyjnym  przy ul. Warszawskiej  61.