OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO WE WROCŁAWIU

Data publikacji: 16.01.2013
Średni czas czytania 5 minut
drukuj
22 STYCZNIA 2013 Msza św. w intencji poległych w Powstaniu Styczniowym w Kościele Garnizonowym,...

22 STYCZNIA 2013

Msza św. w intencji poległych w Powstaniu Styczniowym w Kościele Garnizonowym, artystyczna instalacja Jerzego Kaliny na pl. Solnym, a także „Pieśni Powstania Styczniowego w hołdzie bohaterom”, czyli koncert zespołu śpiewaczego „Monodia Polska” w kościele św. Marcina – tak Wrocław uczci 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 

Program:

 12:00 Msza Święta w intencji poległych w Powstaniu Styczniowym. Kościół Garnizonowy p.w. św. Elżbiety (Rynek). Po Mszy Św. przemarsz do gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego pod tablicę poświęconą Powstańcom.
17:30
Uroczyste otwarcie instalacji Jerzego Kaliny pt. „Żadnych marzeń” na Placu Solnym W przypadku utrzymywania się temperatur poniżej zera, od piątku 25.01 do 1.02. instalacja będzie eksponowana na dziedzińcu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przy ul. Szewskiej 37.


19:00
Koncert zespołu śpiewaczego „Monodia Polska” pt. „Pieśni Powstania Styczniowego w hołdzie bohaterom”. Kościół p.w. św. Marcina (Ostrów Tumski). Wstęp wolny

Organizatorzy: Inicjatywa Historyczna, Miasto Wrocław, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Związek Piłsudczyków
Partnerzy: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, MonodiaPolska

Patronat medialny: Radio Rodzina, „Tygodnik Niedziela”

„ŻADNYCH MARZEŃ” INSTALACJA ARTYSTYCZNA JERZEGO KALINY – DANIŁOWSKIEGO W 150 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Instalacja ta, to kolejny w mojej twórczości piktogram żyjący, w którym w najbardziej osobistej, autorskiej formie, pozbawionej rutynowej fasady próbuję podjąć dialog 
z przeszłością.

Przestrzeń zorganizowana na Placu Solnym ma szczególną, symboliczną wymowę, począwszy od soli ziemi, przez słoną łzę i pot pielgrzyma i tułacza. Układ czarnych taboretów i zamrożonych w metalowych miednicach wizerunków powstańców to indywidualny i zbiorowy los tych ludzi oraz kontynuacja czarnej powstańczej biżuterii. To znak postoju na etapie w długiej drodze na wschód. „Żadnych marzeń” – te słowa cara Aleksandra II miały na zawsze pozbawić Polaków nadziei na odzyskanie niepodległości. Integralną częścią uroczystości w dniu rocznicy 22 I 2013 r. jest utwór skomponowany przez wybitnego kompozytora Michała Lorenca. Odczytany też będzie przez Igora Kalinę fragment pamiętników uczestnika Powstania i jego przodka – Władysława Daniłowskiego.

Jerzy Kalina, znany wrocławianom z rzeźby „Przejście” u zbiegu ulic Świdnickiej i Piłsudskiego oraz z pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego, skłania do pochylenia się nad bohaterami powstania. Zarówno tymi najwybitniejszymi, jak i anonimowymi. Pokazuje ich oblicza wyjęte ze zdjęć wybranych ze znakomitego zbioru Muzeum Niepodległości w Warszawie. Proponuje pochylić się nad nimi i być może przy wpatrywaniu się w twarze powstańców odnaleźć swoje odbicie – w mającym rozległą przy tym symbolikę lodzie, czy w wodzie mającej możliwość i oczyszczania i dążenia od źródła do… Gdzie? To zależy także od nas.” (Fragment szkicu historycznego do instalacji Jerzego Kaliny autorstwa Jerzego Zarawskiego)

WROCŁAW: Koncertw 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego
Na około godzinny koncert „Monodii Polskiej” złożą się: pieśni powstańcze, najstarsze pieśni rekruckie i kompozycje lidera zespołu Adama Struga do wierszy Adama Mickiewicza. Śpiewakom towarzyszyć będą: lira korbowa (Janusz Prusinowski), trąbka (Szczepan Pospieszalski) i fisharomonia (Adam Strug).

 Monodia Polska to zespół śpiewaczy męski, praktykujący dawne polskie pieśni religijne i świeckie przekazywane wyżej wymienionej  tradycji ustnej, a zebrane przez Adama Struga na płn.-wsch. Mazowszu. Zespół posługuje się skalami muzycznymi wcześniejszymi, niż używana dziś powszechnie skala dur-moll, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze. Ustna tradycja kontynuowana przez Monodię to: pieśni rycerstwa, barokowe piety, śpiewane moralitety XVIII wieku, romantyczne pieśni dewocyjne, oraz utwory nieskodyfikowane będące wyrazem pobożności ludowej. Świecką część repertuaru monodii polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i patriotyczne.

Więcej informacji: monodia.pl
Facebook.com/MonodiaPL