OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Data publikacji: 16.01.2013
Średni czas czytania 28 minut
drukuj
W województwie świętokrzyskim z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego będzie miał...

W województwie świętokrzyskim z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego będzie miało miejsce kilkadziesiąt wydarzeń. Odbędą się między innymi msze św. przy mogiłach powstańców styczniowych, powstaną nowe tablice i pomniki, upamiętniające miejsca oraz ludzi związanych z powstaniem. Jak co roku grupy chcące uczcić pamięć powstańców wyruszą w rajdy turystyczne i rowerowe. Organizatorzy przewidzieli także wystawy i publikacje wydawnictw, inscenizacje bitew powstańczych oraz sesje naukowe.

22 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury (WDK) w Kielcach będzie miała miejsce uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz kieleckiej Rady Miasta, podczas której zostaną zainaugurowane obchody 150. rocznicy powstania styczniowego. Sesja rozpocznie się referatem prof. Wiesława Cabana.

W sobotę, 12 stycznia rozpocznie się XXX Złaz na Polanie Langiewicza k. Wąchocka, a 18 stycznia w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku przewidziano otwarcie wystawy „Między zwątpieniem a nadzieją”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Kielcach.

Także 18 stycznia z Szydłowa ruszy Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, organizowany przez Związek Strzelecki oraz Federację Kapituły Równość – Wolność – Niepodległość. Trasa marszu wiodła będzie przez Suchedniów, Bodzentyn i Wąchock.

Z kolei 29 stycznia rozpocznie się IX Złaz Szlakiem Powstańców Styczniowych im. Kality Rębajły, którego uczestnicy będą mogli wybrać jedną z czterech przygotowanych tras, by dotrzeć do Polany Karola Kality Rębajły w Lipiu – Podłaziskach.

Ważnym punktem obchodów będą uroczystości w klasztorze Pallotynów na Karczówce – w czasach powstania będącej punktem koncentracji powstańców, przekazywania wiadomości, a także pochówku. W niedzielę 20 stycznia o godz. 12.00 odprawiona tam zostanie Msza Św., odbędzie się też sesja naukowa w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz rajd pieszy Białogon – Karczówka.

23 stycznia w klasztorze na Karczówce odbędzie się konferencja naukowa „Z dziejów powstania styczniowego w Kielcach”, podczas której wygłoszonych zostanie kilkanaście referatów poświęconych powstaniu styczniowemu. Równie ciekawie zapowiada się konferencja naukowa: „Bodzentyn w okresie powstania styczniowego – historia i tradycja” organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego oraz redakcję „Mówią Wieki”.

Władze i mieszkańcy gminy Nowa Słupia uczczą pamięć żołnierzy walczących w bitwie pod Skałką, organizując doroczny Rajd Szlakiem Powstańców 1863 roku. W podobny sposób upamiętnione zostaną bitwy pod Grochowiskami i Małogoszczą. Ponadto w maju Muzeum Wsi Kieleckiej zaplanowało wystawę pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna. Powstańcy Styczniowi 1863 i żołnierze Armii Krajowej ziemi świętokrzyskiej  w walce o wolność”.

Miejsce: Kielce
Termin: 18. stycznia 2013 r. godz. 13.00
Opis wydarzenia: W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się promocja wydawnictwa „Mówią Wieki” poświęconego 150. rocznicy powstania styczniowego Organizatorzy: Urząd Marszałkowski, Wydawnictwo Bellona.

Miejsce: Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Termin: 18. stycznia 2013 r. godz. 17.00
Opis wydarzenia: Otwarcie wystawy pt. „Między zwątpieniem, a nadzieją w 150 rocznicę powstania styczniowego” połączone z promocją wydawnictwa „Mówią Wieki” poświęconemu 150 rocznicy powstania styczniowego.


Bodzentyn w okresie powstania styczniowego. Historia i tradycja

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na IV edycję konferencji poświęconej dziejom miasta i okolic pt. „Bodzentyn w okresie powstania styczniowego”. Honorowy Patronat nad konferencja objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.
Miejsce:
Bodzentyn
Termin: 25-26 stycznia 2013 roku
Program konferencji:
25.01.2013 r.

15:00 – Spotkanie z Janem Kulpińskim autorem książki „Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery 22/23.01.1863 – 22.04.1864”. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie
26.01.2013 r.

10:00-10:20 – Powitanie Gości
10:20-10:40 – dr hab. prof. Lidia Michalska-Bracha (UJK Kielce) – Wpływ manifestacji patriotyczno-religijnych na Świętym Krzyżu na rozwój świadomości narodowej społeczeństwa w rejonie Gór Świętokrzyskich
10:40-11:00 – prof. dr hab. Wiesław Caban (UJK Kielce) – Przygotowania i wybuch powstania styczniowego w Górach Świętokrzyskich
11:00-11:20 – dr Jacek Legieć (UJK Kielce) – Opisy ataku na Bodzentyn w XIX-wiecznych opracowaniach rosyjskich
11:20-11:40 – mgr Wojciech Kalwat („Mówią wieki” Warszawa) – Działania militarne Mariana Langiewicza w rejonie Gór Świętokrzyskich
11:40-12:00 – Przerwa na kawę
12:00-12:20 – prof. dr hab. Wiesław Sladkowski (UMCS Lublin) – Leona Frankowskiego, komisarza województwa lubelskiego, ostatnia bitwa w województwie sandomierskim
12:20-12:40 – dr Emil Noiński (Muzeum Niepodległości Warszawa) – Współpraca czy rywalizacja? Działalność Mariana Langiewicza i Antoniego Jeziorańskiego w rejonie Gór Świętokrzyskich w 1863 r.
12:40-13:00 mgr Maria Domańska-Nogajczyk (UJK Kielce) – Józef Hauke-Bosak jako najwybitniejszy dowódca powstania styczniowego w Górach Świętokrzyskich
13:00-13:20 – dr Jerzy Pajak (UJK Kielce) – Bodzentyn jako ośrodek lokalnej administracji w XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu powstania styczniowego)
13:20-13:40 – Przerwa na kawę
13:40-14:00 – dr Piotr Olszewski (Kielce) – Księża z rejonu Gór Świętokrzyskich wobec powstania styczniowego na przykładzie księdza Kacpra Kotkowskiego
14:00-14:20 – mgr Jan Kulpiński (Kraków) – Uczestnicy powstania styczniowego z Bodzentyna i okolic
14:20-14:40 – mgr Stefan Rachtan (Bodzentyn) – Tradycja powstania styczniowego w Bodzentynie
14:40-15:40 – Dyskusja
15:40-16:00 – Podsumowanie i zamknięcie obrad
Patronat medialny: Magazyn Historyczny „Mówią wieki”

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Kielcach
Miejsce: Szydłowiec – Suchedniów – Bodzentyn -Wąchock
Termin: 18 -20 stycznia 2013
Opis wydarzenia: Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych rozpocznie się w Szydłowcu o godz. 15.00. Na ten dzień zaplanowano: mszę św. w intencji Powstańców 1863 i Ojczyzny w kościele św. Zygmunta, przemarsz na cmentarz parafialny w celu złożenia kwiatów na grobach powstańców. Dzień drugi marszu rozpocznie msza św. w kościele św. Andrzeja. Następnie odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Po przybyciu do Bodzentyna odbędzie się na ulicach miasta  przemarsz, defilada i prezentacja oddziału Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci. Po południu uczestnicy marszu będą mogli zobaczyć przygotowany przez młodzież Gimnazjum w Bodzentynie spektakl „Trzech Moskali”.

Na trzeci dzień zaplanowano m.in.: zwiedzanie muzeum „Walk narodowo-wyzwoleńczych” w opactwie Cystersów, uroczystości państwowe przy mogile powstańczej 1863r. Odsłonięcie pomnika Generała Mariana Langiewicza, uroczystą mszę Centralnych Obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego a także  wykład dr K. Samsonowskiej – Noc powstańcza 1863r., prezentację książki dr K. Samsonowskiej „Republika Wąchocka”. Marsz zakończy się uroczystym podpisaniem aktu upamiętniającego 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego przez burmistrzów i przewodniczących Rad Miejskich miast Szydłowca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka.

Miejsce: Kierz Niedźwiedzi
Termin: 19 stycznia
2013 roku
Opis: XX Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego Szydłowiec – Kierz Niedźwiedzi – Wąchock. Tego dnia odbędzie się także Apel Poległych, przyrzeczenie strzeleckie oraz akademia w Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.

Organizatorzy: Związek Strzelecki, Federacja Kapituła Równość – Wolność – Niepodległość
Miejsce: Bogoria

Termin: 20 stycznia 2013 r.


Opis wydarzenia: Uroczystości rocznicowe rozpoczną się od uroczystej mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Jerzego w Szczeglicach a następnie złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową przy kościele. Zaplanowano również okolicznościową akademię zorganizowaną przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczeglicach oraz wystawę okolicznościową i prezentację multimedialną pt. „Powstanie styczniowe 150. rocznica – historia naszej małej ojczyzny”.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach, Urząd Gminy w Bogorii
Miejsce: Kielce
Termin: 20 stycznia 2013r.
Opis wydarzenia: 9.30 -11.00,  wykład w Ośrodku Myśli Patriotycznej ul. Zamkowa Kielce wraz z wystawą  oraz promocją książek i wydawnictw poświęconych Powstaniu Styczniowemu (czytanie – aktor: Manifest Rządu Narodowego)

 

Opis wydarzenia: Uroczystości rozpoczną się wykładem w Ośrodku Myśli Patriotycznej (ul. Zamkowa) połączonym z wystawą oraz promocją książek i wydawnictw poświęconych Powstaniu Styczniowemu. Następnie uczestnicy uroczystości wraz z członkami grup rekonstrukcyjnych przejdą do kościoła na Karczówce na uroczystą mszę świętą. Zapanowano również tradycyjny rajd pieszy na trasie: Białogon-Karczówka a po nim zapalenie zniczy na grobach powstańców w Kielcach.

Organizatorzy: Karczówka – Klasztor, Prezydent Miasta Kielce, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Miejsce: Busko-Zdrój
Termin: 20 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Uroczystości rozpoczną się msza św. w intencji powstańców styczniowych,   w Kościele NMP w Busku Zdroju, następnie uczestnicy przejdą pod mogiłę powstańców znajdującą się  na cmentarzu przy ul. Langiewicza, gdzie nastąpi złożenie wiązanek i zapalenie zniczy. Salwa honorowa „Pułku Żuawów Śmierci”.

Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Busko Zdrój, Grupa Rekonstrukcji Historycznej– Żuawi Śmierci

 

Miejsce Kielce:
T
ermin: 22 stycznia 2013r.
Opis wydarzenia: W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się wspólna uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Rady Miasta Kielce podczas której wystąpienie  okolicznościowe wygłosi prof. Wiesław Caban.

Organizatorzy: Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Rady Miasta Kielce.
Miejsce: Chęciny
Termin: 22 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Uroczystości rocznicowe powstania styczniowego.

Organizatorzy: Urząd Gminy w Chęcinach
Miejsce: Klasztor na Karczówce
Termin: 23 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Podczas konferencji naukowej zatytułowanej: „Z dziejów powstania styczniowego w Kielcach” zostaną wygłoszone następujące referaty:
- Wiesława Rutkowska „Źródła do dziejów powstania styczniowego w Archiwum Państwowym w Kielcach”,
- prof. dr hab. Wiesław Caban „Kielce i rejon Gór Świętokrzyskich w okresie manifestacji patriotyczno-religijnych i wybuchu powstania styczniowego”.
- prof. dr hab. Adam Massalski „Jadwiga Prędowska – niezwykła kobieta, uczestnik powstania styczniowego”,
- dr Jacek Legieć „O Czengierym raz jeszcze”,
- dr Cezary Jastrzębski „Zaangażowanie duchowieństwa w dobie powstania styczniowego na przykładzie klasztoru benedyktynów na Karczówce”.
- Piotr Kacprzak „Gospodarka leśna w okresie Powstania Styczniowego”.
- prof. dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha „Obchody rocznic powstania styczniowego w Kielcach w XIX-XX wieku”,
- dr Urszula Oettingen, „Powstanie styczniowe w literaturze pamiętnikarskiej żołnierzy Legionów Polskich”,
- dr Anna Myślińska „Powstanie styczniowe w sztuce”,
- dr J. Główka „Powstanie styczniowe w przestrzeni publicznej”,
- Marcin Kolasa „Powstańcze groby w ikonografii Muzeum Historii Kielc”,

 

erzy Kowalczyk „GLORIA VICTIS 1863. Ożywione miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Organizatorzy: Muzeum  Historii Kielc, Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni na Karczówce, Instytut Historii UJK w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach.
Miejsce: Strona internetowa Archiwum Państwowego w Kielcach
Termin: od 22 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Na stronie internetowej Archiwum www.kielce.ap.gov.pl będzie można zwiedzić wirtualną wystawę pt. „Powstanie styczniowe w dokumencie archiwalnym” a także pobrać lekcję online pt. „Kielce w okresie powstania styczniowego”. Przez cały okres obchodów 150 rocznicy powstania styczniowego Archiwum Państwowe w Kielcach zaprasza młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich zainteresowanych (grupy 10-30 osób) na lekcje archiwalne, podczas których można będzie się zapoznać z dokumentami archiwalnymi doby powstania styczniowego.

Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Kielcach
Miejsce: Staszów, Święty Krzyż, Małogoszcz, Opatów
Termin: 23 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Wystawa  i symboliczne punkty pamięci o powstaniu

Organizatorzy: Muzeum  Historii Kielc
Miejsce: Kielce
Termin: od 23 do 29 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Muzeum przygotowało wystawę pt. „Biało-Czerwona”, czyli ekspozycję obejmującą obrazy wielkoformatowe, rzeźby i instalacje przestrzenne, które oddają pobudki, szlachetność, honor i patriotyczne postawy styczniowych powstańców oraz instalację Józefa Krzysztofa Oraczewskiego.

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Kielcach
Miejsce: Bodzentyn
Termin: 25- 26 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Spotkanie autorskie Jana Kulpińskiego z mieszkańcami Bodzentyna. Spotkanie autorskie Jana Kulpińskiego z mieszkańcami Bodzentyna poświęcone dwóm tematom: „Bodzentyn w dobie powstania styczniowego-Historia i tradycja” oraz ,,Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery 22/23.01.1863- 22.04.1864-wybrane bitwy i potyczki 1863-1864 w Górach Świętokrzyskich”.

Podczas konferencji naukowej „Bodzentyn w okresie powstania styczniowego – historia i tradycja” wygłoszone zostaną następujące referaty:
- Lidia Michalska-Bracha „Wpływ manifestacji patriotyczno- religijnych na Świętym Krzyżu na rozwój świadomości narodowej społeczeństwa w rejonie Gór  Świętokrzyskich”,
- Wiesław Caban „Przygotowania i wybuch powstania styczniowego w Górach Świętokrzyskich”,
- Jacek Legieć „Rosyjskie opisy ataku na Bodzentyn”,
- Wojciech Kalwat „Działania militarne Mariana Langiewicza w rejonie Gór Świętokrzyskich”,
- Wiesław Śladkowski „Leona Frankowskiego, komisarza województwa lubelskiego, ostatnia bitwa w województwie sandomierskim”,
- Emil Noiński „Współpraca czy rywalizacja? Działalność Mariana Langiewicza i Antoniego Jeziorańskiego w rejonie Gór Świętokrzyskich  w 1863 roku”,
- Maria Domańska-Nogajczyk „Józef Hauke-Bosak jako najwybitniejszy dowódca powstania styczniowego w Górach Świętokrzyskich”,
- Jerzy Pająk „Bodzentyn jako ośrodek lokalnej administracji wXIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu powstania styczniowego)”,
- Piotr Olszewski „Księża z rejonu Gór Świętokrzyskich wobec powstania styczniowego na przykładzie księdza Kacpra Kotkowskiego”,
- Wojciech Kalwat, Stefan Rachtan „Tradycja powstania styczniowego w Bodzentynie”.

Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie; Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego; Redakcja „Mówią Wieki”, Gminne Centrum Kultury w Bodzentynie

Miejsce: Polana Karola Kality Rębajły w Lipiu – Podłaziskach
Termin: 29  stycznia 2013r.
Opis wydarzenia: IX Złaz Szlakiem Powstańców Styczniowych im. Kality Rębajły. Uczestnicy złazu wyruszą czterema, zaproponowanymi  przez organizatora, trasami do Polany Rębajły a także inną przez chętnych dowolnie wybraną trasą.
Trasa nr 1. Starachowice, stary cmentarz przy ul. Iłżeckiej – szlakiem leśnych kapliczek przy dawnej drodze do Lipia – Lipie Podłaziska -Polana Rębajły (ok. 7 km).
Trasa nr 2. Lubienia Rezerwat Rosochacz – Dębowa Góra – Lipie Podłaziska, Polana Rębajły (ok. 7 km).
Trasa nr 3. Wąchock, ul. Kościelna – stary piec – Sina Woda – Lipie – Polana Rębajły (ok. 10 km).
Trasa nr 4. Marcule – zielony szlak pieszy – żółty szlak pieszy – Polana Rębajły (ok. 6 km).

Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Lasu Koło „Kotyzaka” w Starachowicach
Miejsce: Chmielnik
Termin: 30 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: W Domu Kultury w Chmielniku  zobaczyć będzie można spektakl poświęcony 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku. Następnie uczniowie spotkają się  z Robertem Osińskim regionalistą, historykiem, twórcą i dowódcą Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci”. Zaplanowano również projekcję filmu „Szwadron” w reżyserii Juliusza Machulskiego.

Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Miejsce: Daleszyce
Termin: 30 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Obchody  150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego
Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Miejsce: Włoszczowa
Termin: 31 stycznia 2013 r.
Opis wydarzenia: Konferencja popularno-naukowa „W hołdzie przeszłości. Powstanie styczniowe na terenie powiatu włoszczowskiego”.
Organizatorzy: Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne, Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa

 Miejsce: Nowa Słupia
Termin: od 22 stycznia do 10 lutego 2013 r.
Opis wydarzenia: Na cmentarzu parafialnym w Nowej Słupi odbedzie się uroczystość zapalenia zniczy na grobach powstańców styczniowych i Polaków zesłanych na Syberię. 8 lutego odbędą się uroczystości upamiętniające bitwę pod „Skałką”: msza św.,i złożenie wieńców. 10 lutego rozpocznie się V Rajd Szlakiem Powstańców 1863 roku w 150. rocznicę bitwy pod Skałką. Wytyczono 3 trasy:
- trasa nr 1 autokarowo-piesza: Nowa Słupia – Łagów – Bardo – Nowa Słupia
- trasa nr 2 autokarowo-piesza: Kielce – Huta Szklana – Święty Krzyż – Nowa Słupia
- trasa nr 3 piesza:

Trzcianka – Święty Krzyż – Nowa Słupia
Uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Słupi będą mogli wysłuchać koncertu z muzyki patriotycznej w wykonaniu Filharmonii Świętokrzyskiej.

Organizatorzy: Gmina Nowa Słupia, Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach, Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska, Zespół Szkół w Nowej Słupi
Miejsce: Bogoria
Termin: luty 2013 r.
Opis wydarzenia: Lekcja historii – „ Powstanie styczniowe – epizody na terenie ziemi staszowskiej” – lekcje poprowadzi P. Józef Żak  dla klas gimnazjalnych Publicznego Gimnazjum w Bogorii. Wystawa i prezentacja uzbrojenia powstańczego. Inscenizacja historyczna „Powstanie styczniowe” z zaangażowaniem młodzieży szkolnej.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach, Urząd Gminy w Bogorii
Miejsce: Słupcza, Dwikozy, Sandomierz
Termin: 8 – 10. luty 2013 r.
Opis wydarzenia: IX Marsz Szlakiem Puławiaków – Powstańców Styczniowych z 1863 roku.

Organizatorzy: UMiG Sandomierz, UG Dwikozy
Miejsce: Pińczów-Bogucice-Grochowiska
Termin: 23 marca 2013 r.
Opis wydarzenia: W ramach uroczystości rocznicowych bitwy na Grochowiskach zorganizowane zostaną dwa rajdy: pieszy oraz rowerowy z Pińczowa do Grochowisk.

Organizatorzy: UG Pińczów
Miejsce: Busko-Zdrój
Termin: 18 marca 2013 r.
Opis wydarzenia: Rocznica bitwy pod Grochowiskami.
Organizatorzy: UMiG Busko Zdrój, Grupa Rekonstrukcji Historycznej– Żuławi śmierci

Miejsce: Bogoria
Termin: marzec 2013 r.
Opis wydarzenia: Konkurs wiedzy historycznej na temat powstania styczniowego.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach
Miejsce: Kielce, Opatów, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,  Końskie,  Starachowice,  Sandomierz,  Staszów,  Ostrowiec Świętokrzyski,  Pińczów, Włoszczowa,  Busko-Zdrój,  Skarżysko-Kamienna
Termin: 2013 r.
Opis wydarzenia: Okolicznościowe wystawy, prezentacje  prelekcje oraz wydawnictwa związane tematyczne ze 150 rocznicą powstania  styczniowego.

Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Kielcach
oraz Filie: Opatów, Jędrzejów, Kazimierza Wielka,  Końskie,  Starachowice,  Sandomierz, Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Włoszczowa, Busko-Zdrój, Skarżysko-Kamienna
Miejsce: Kielce
Termin: 2013 r.
Opis wydarzenia: Wystawa z kolekcji Biblioteki pt. „Powstanie Styczniowe w 150. rocznicę”; publikacja specjalnego numeru „Świętokrzyskie” Środowisko,  Dziedzictwo kulturowe, Edukacja regionalna.

Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Miejsce: Małogoszcz
Termin: od 21 lutego do 16 czerwca 2013 r.
Opis wydarzenia: W ramach obchodów 150. rocznicy bitwy pod Małogoszczem zaplanowano: cykl wykładów i konferencji poświęconych powstaniu styczniowemu, w tym o bitwie pod Małogoszczem, konkurs fotograficzny „Meandry Wiernej Rzeki”, złaz turystyczny „Po małogoskiej ziemi”, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, VI Turystyczny Rajd Rowerowy „Po małogoskiej ziemi” szlakiem Wiernej Rzeki oraz inscenizację bitwy pod Małogoszczem z 24 lutego 1863 roku z udziałem grup rekonstrukcyjnych.

Organizatorzy: Urząd Miasta Gminy w Małogoszczu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Miejsce: Opatów
Termin: 21 luty 2013 r.
Opis wydarzenia: W ramach obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz 149 rocznicy bitwy opatowskiej zaplanowano: przed pomnikiem mjr Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego na rynku opatowskim, złożenie wiązanek i kwiatów przez delegacje instytucji, firm, szkół, władz samorządowych; przemarsz uczestników obchodów do Opatowskiego Ośrodka Kultury gdzie uczestnicy obejrzą przygotowany okolicznościowy program słowno – muzyczny oraz film Juliusza Machulskiego pt. „Szwadron”.

Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej oraz Opatowski Ośrodek Kultury
Miejsce: Kielce
Termin: od 25 lutego do 30 maja 2013r.
Opis wydarzenia:  Z okazji 100. rocznicy wydania Wiernej rzeki, utworu, który miał stanowić część cyklu powieści historycznych, opisujących dzieje XIX-wiecznej Polski oraz 150. rocznicy powstania styczniowego w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach przygotowana zostanie wystawa Panna Salomea i książę Odrowąż.

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Kielcach (Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego)
Miejsce: Tarłów
Termin: 10 maj 2013 r.
Opis wydarzenia: Uroczystości rocznicowe przy tablicy upamiętniającej wydarzenia 1863 r. w Tarłowie.

Organizatorzy: UMiG Opatów
Miejsce: Kielce
Termin:2013 r.
Opis wydarzenia: „Rok Pamięci o Powstaniu Styczniowym” – warsztaty dla nauczycieli humanistów. Konkursy dla uczniów i nauczycieli na prezentację multimedialną, projekt edukacyjny oraz scenariusz  lekcji/zajęć z uczniami związanych z obchodami 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Rajd pieszy – „Śladami bohatera z okresu powstania styczniowego”.

Organizatorzy: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Miejsce: Kielce
Termin: 2013 r.
Opis wydarzenia: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach  przygotował konkurs fotograficzny pt. „Ślady powstania styczniowego 1863-1864 na terenie województwa świętokrzyskiego” oraz VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny – ,,Powstanie styczniowe – historia w barwie i kolorze.

Organizatorzy: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
Miejsce: Kielce
Termin: maj – lipiec 2013 r.
Opis wydarzenia: Wystawa – „Bóg, Honor, Ojczyzna. Powstańcy Styczniowi 1863 i żołnierze Armii Krajowej ziemi świętokrzyskiej  w walce o wolność” oraz spotkanie historyków pt.: „Rola walk niepodległościowych XIX w. a ruch oporu na Kielecczyźnie w czasie II wojny światowej”.

Organizatorzy: Muzeum Wsi Kieleckiej
Miejsce: Kielce -Warszawa
Termin: 15-17 kwietnia 2013 r.
Opis wydarzenia: W ramach międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego” odbędą się sesje naukowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie  Jana Kochanowskiego w Kielcach a także koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Historii, Polska Akademia Nauk
Miejsce: Ludynia
Termin: 28  kwietnia 2013 r.
Opis wydarzenia: W hołdzie bohaterom powstania styczniowego 1863 r.

Organizatorzy: Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne, Urząd MiG Włoszczowa
Miejsce: Ocieski
Termin: 22 lipca 2013 r.
Opis wydarzenia: Msza polowa i odsłonięcie odrestaurowanej mogiły 22 powstańców poległych w bitwie pod Ociesękami oraz inscenizacja bitwy pod Ociesękami.

Organizatorzy: OSP  Ociesęki, Urząd Gminy w Rakowie
Miejsce: Kielce
Termin: od stycznia do września 2013 r.
Opis wydarzenia: Wystawa pt.: „Powstanie styczniowe w publikacjach pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Wystawa pt.:  „Drogi Polaków do Niepodległości. W 150 rocznicę powstania styczniowego”.

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
Miejsce: Kurozwęki
Termin: 14 kwietnia 2013 r.
Opis wydarzenia: Uroczystości rocznicowe w Kurozwękach

Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Miejsce: Bobrza – Mur Oporowy
Termin: 9 czerwca 2013
Opis wydarzenia: Powiatowe uroczystości 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Kielcach i Urząd Gminy  Miedziana Góra
Miejsce: Ociesęki
Termin: 22 września 2013 r.
Opis wydarzenia: Sesja popularnonaukowa „Mała ojczyzna – wielka historia” – Tło historyczne, przebieg i uczestnicy bitwy pod Ociesękami z 28 listopada 1863 r.

Organizatorzy: OSP  Ociesęki, Urząd Gminy w Rakowie
Miejsce: Kielce
Termin: 2013 r.
Opis wydarzenia: Sprzątanie grobów powstańczych oraz renowacja 70 grobów.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach
Miejsce: Opatów
Termin: 2014 r.
Opis wydarzenia: Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wkład Regionu Świętokrzyskiego w czyn zbrojny powstania styczniowego (1863-1864).”

Organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Urząd Miasta Opatów