OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Data publikacji: 16.01.2013
Średni czas czytania 13 minut
drukuj
Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Muzeum Historii Polski przygotowuje wysta...

Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Muzeum Historii Polski przygotowuje wystawę „1863. GRA O NIEPODLEGŁOŚĆ”. Multimedialna ekspozycja w formie labiryntu, prezentowana będzie od 22 stycznia do 24 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w  Warszawie.

Na wystawie znajdą się dokumenty, plakaty, mapy i zdjęcia powstańców. Zobaczymy archiwalne fotografie stolicy autorstwa  Karola Beyera.  Wystawa połączona jest z grą przestrzenną. Zwiedzający będą mieli okazje wcielić się w osoby z tamtej epoki i podjąć się odszukiwania losów „swojej” rodziny. Nie zabraknie quizów, zadań, aplikacji, a przy specjalnym stole sztabowym będzie możliwość poznania przebiegu słynnych bitew powstańczych. 

 Widz-uczestnik znajdzie się w eleganckim salonie literackim i pójdzie na spacer po Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, by poznać atmosferę epoki. Dalej trafia na manifestację patriotyczną, do powstańczego lasu, a nawet na Syberię. Założeniem organizatorów jest to, aby uczestnicy wystawy mogli zdobyć wiedzę na temat samego powstania, a także jego znaczenia na drodze do niepodległości.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Miejsce:
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, sala wystawowa na parterze (nr 097),
ul. Dobra 56/66
Termin:
od 22 stycznia do 24 lutego 2013 roku, codziennie w godz. 10.00-18.00
Bilety:
8 zł normalny,  5 zł ulgowy, 15 zł rodzinny (min. trzy osoby)
Źródło: http://www.muzhp.pl/

Lekcje muzealne na interaktywnej wystawie pt. „1863 r. Gra o Niepodległość”
W dniach 22 stycznia – 24 lutego Muzeum Historii Polski zaprasza do udziału w lekcjach muzealnych towarzyszących interaktywnej wystawie pt. „1863 r. Gra o Niepodległość”. Udział w grze pozwoli uczniom na odnalezienie atmosfery wydarzeń z 1863 r. i poznanie najważniejszych faktów dotyczących powstania styczniowego. Lekcje odbywać się będą od poniedziałku do piątku o godz. 9.00, 11.00, 13.00
Cena lekcji muzealnej: 80 zł
Zgłoszenia: 
Dział Edukacyjny MHP, tel. 22 211 90 47 lub oferta.edu@muzhp.pl

Konkursy dla młodzieży
Obchody są okazją by zainspirować warszawskich uczniów – poprzez projekty edukacyjne i konkursy – do twórczego spojrzenia na historię. Udział w nich pomoże dzieciom i młodzieży odpowiedzieć na pytanie czym dla Polaków było powstanie styczniowe, jakie miało skutki i jak go dzisiaj oceniamy.

W dzień wybuchu powstania, 22 stycznia, startują konkursy dla dzieci i młodzieży. Udział w nich mogą wziąć uczniowie warszawskich szkól kierowani przez swych nauczycieli.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Warszawa pamięta powstanie styczniowe” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy chcą by uczestnicy konkursu poznali miejsca związane z powstaniem w Warszawie, biografie ludzi, którzy w nim uczestniczyli, ale także ówczesnych mieszkańców miasta. A następnie wykonali, przy użyciu różnych technik plastycznych, prace zainspirowane wydarzeniami 1863 roku w stolicy.

Konkurs varsavianistyczny dla uczniów gimnazjów „Lubię to!” (edycja poświęcona powstaniu styczniowemu). Celami konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów historią Warszawy, dostrzeżenie roli tradycji, dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności selekcji i interpretacji źródeł historycznych oraz tekstów kultury, a także rozwijanie umiejętności pracy metodą projektu i stosowania technologii komunikacyjno – informacyjnych. Etap szkolny polega na realizacji projektu edukacyjnego, a etap miejski to udział w grze terenowej.

Konkurs na esej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Powstanie styczniowe – powód do refleksji”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest skłonienie uczniów do refleksji nad sensem polskich powstań narodowych, pokazania, jak różnie były i są one oceniane. Konkurs ma na celu pokazanie wartości jaką niesie dyskusja i debata w mówieniu i pisaniu o historii Polski. Organizatorem konkursów jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli.

W obchody rocznicowe szczególnie zaangażowane są dwie stołeczne szkoły – XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta oraz Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863 roku, w której nastąpi inauguracja programu rocznicowego. Natomiast uczniowie liceum będą brali udział w różnych wydarzeniach przypominających rok 1863 r., organizowanych przez takie instytucje jak Kancelaria Prezydenta RP, Muzeum Niepodległości, Archiwum Główne Akt Dawnych, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Obchody z udziałem licealistów rozpoczną się 16 stycznia uroczystą inauguracją w Pałacu Prezydenckim a zakończą lekcjami 25 stycznia. Uroczystości centralne odbędą się 21 stycznia w miejscu stracenia Romualda Traugutta.

Tegoroczna okrągła rocznica wybuchu powstania styczniowego daje możliwość na pogłębienie wiedzy także nauczycielom. Z myślą o nich Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń przygotowało szereg warsztatów, konferencji i kursów doszkalających.
Źródło: http://www.edukacja.warszawa.pl

150. rocznica powstania styczniowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza 20 stycznia na inaugurację obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, która odbędzie się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłów przy Al. Solidarności 62. Podczas inauguracji o g. 10.00 odbędzie się prelekcja prof. dra hab. Mariana M. Drozdowskiego, a także koncert pieśni patriotycznych „Pamięci Powstania Styczniowego” w wykonaniu chóru męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. Tego samego dnia o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów w celi Romualda Traugutta w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazańców 25.

Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego 1863-1864
Celem wystawy jest przypomnienie tragicznych dla narodu polskiego wydarzeń z lat 1863-1864, sylwetek ludzi, żyjących w tym trudnym czasie, oraz utrwalenie pamięci o zrywie niepodległościowym Polaków przeciwko Rosji, który – nie mając żadnych widoków powodzenia – objął tak szerokie warstwy polskiego społeczeństwa. Powstanie rozpoczęło się 22 I 1863 r. i trwało do jesieni 1864 r.; zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz tereny wcielone do Rosji – Litwę, Białoruś i część Ukrainy.

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 21 stycznia 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, przy ul. Długiej 7, a ekspozycja prezentowana będzie w dniach: 22 stycznia – 8 lutego 2013 r. w godz. 10.00-18.00; w soboty (26 stycznia i 2 lutego) w godz. 10. 00-14.00.

Źródło: http://www.edukacja.warszawa.pl

Wirtualna wystawa na stronie Biblioteki Narodowej
Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej zaprezentowano dokumenty życia społecznego, czasopisma oraz zbiory ikonograficzne grafikę, fotografię, pocztówki, ulotki, odezwy, broszury, pamiątki z okresu Powstania Styczniowego.
Wojciech Kossak uchwycił w grafice – wspomnienia z lat dziecinnych – atmosferę przedpowstaniową – „krwawe dni warszawskie”.
Rozpacz styczniowej nocy ilustruje grafika Artura Grottgera ”Pobór w nocy”. Branka młodych Polaków do wojska rosyjskiego w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku w Warszawie przyspieszyła wybuch Powstania Styczniowego.
Źródło: http://www.edukacja.warszawa.pl

Uroczyste obchody rocznicy Powstania Styczniowego w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie
Podobnie, jak w ubiegłym roku szkolnym w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta odbędzie się Szkolny Konkurs im. Romualda Traugutta. Na korytarzach szkolnych wywieszona zostanie gazetka okolicznościowa dot. Powstania Styczniowego oraz Patrona Szkoły – Romualda Traugutta.

Cały rok szkolny XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta opiekuje się grobem Alojzy Trauguttówny na Powązkach, który został odnowiony przez Stołeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami z inicjatywy i na prośbę XLV Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Warszawie.

Źródło: http://www.edukacja.warszawa.pl

Miejsce: Płock
Termin: 21 stycznia 2013 roku
Opis wydarzenia: Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Zbigniew Kruszewski zaprasza na sesję naukową w 150. rocznicę powstania styczniowego o godzinie 17.00 przy pl. Narutowicza 8. Wwstęp wolny
godz. 16.15 – Złożenie kwiatów pod krzyżem na zbiorowej mogile powstańców 1863 roku na cmentarzu zabytkowym w płocku przy al. Floriana kobylińskiego
godz. 17.00 – Powitanie gości i otwarcie sesji
dr Marian Chudzyński– Płock i ziemia płocka przed wybuchem powstania styczniowego 1861-1862 • dr Grzegorz Gołębiewski – Przebieg powstania 1863-1864 w Płocku i na terenie województwa płockiego • prof. nadzw. dr hab. Anna M. Stogowska – Edward Jurgens a powstanie styczniowe
Film pt. Ziemia gąbińska 1863, reż. ks. Grzegorz Mierzejewski. Słowo wstępne do filmu – mgr inż. Krzysztof Zadrożny • Dyskusja i komunikaty

Organizatorzy: Sekcja Historyczna TNP w ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego w powiecie wołomińskim
W  ramach obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego w powiecie wołomińskim odbędą się między innymi prelekcje, występy grup rekonstrukcyjnych, koncerty pieśni oraz widowiska historyczne.

Miejsce: Wołomin
Termin:
20 stycznia 2013
Opis wydarzenia:

16.00 – uroczysta msza św. w kościele św. Józefa Robotnika w Wołominie w intencji poległych w powstaniu styczniowym w 1863 r.
17.00
– złożenie wiązanek pod głazem upamiętniającym bohaterów powstania 1863 r.
17.30 – uroczysty wieczór rocznicowy w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
W  programie: promocja książki:  „Powstanie Styczniowe – ludzie, instytucje, wybrane zdarzenia – obchody i pamiątki w powiecie wołomińskim” autorstwa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka wydana przez Starostwo z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego, koncert Filharmonii  im. Romualda Traugutta „ Boże coś Polskę …”

Miejsce: Radzymin
Termin: 26 stycznia 2013
Opis wydarzenia:

10.30 –odsłonięcie płyty pamiątkowej zamieszczonej na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie  poświęconej Romanowi Żulińskiemu – członkowi Rządu Narodowego Romualda Traugutta, nauczycielowi  matematyki w Instytucie Nauczycieli Elementarnych
11.30
– odsłonięcie płyty pamiątkowej: Pamięci Mieszkańców Radzymina Straconych za udział w powstaniu styczniowym – kurhan przy budynku dawnego starostwa ul. Konstytucji 3. Maja
12.00 – Sala koncertowa im F. Chopina Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Radzyminie, prelekcja o powstaniu styczniowym, widowisko historyczne „ Zbrojni nadzieją”

Miejsce: Borucza (gmina Strachówka)
Termin:
7 kwietnia 2013
Opis wydarzenia:

12.00 – polana przy pomniku na grobie 18 powstańców 1863 roku: msza święta polowa celebrowana przez biskupa pomocniczego Marka Solarczyka z oprawą Chóru Miejskiego
13.30- apel poległych, składanie wieńców przy pomniku na grobie 18 Powstańców 1863 r.
14.00 – koncert pieśni powstania styczniowego, pokaz w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej
Organizator wydarzeń:
Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Urząd Miasta i Gminy Wołomin, Urząd Gminy Strachówka, Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka, współorganizator: Komitet Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, Patronat: Starosta Wołomiński, Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Wołomińskiego.