OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA PODLASIU

Data publikacji: 15.01.2013
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj
Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku, Polsk...

Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Białymstoku oraz Zamek w Tykocinie zapraszają na konferencję naukową pt. „GLORIA VICTIS” oraz towarzyszące jej wystawy w Muzeum Wojska oraz przed Archiwum Państwowym.

Dzięki współpracy głównych środowisk białostockich historyków już 22 stycznia 2013 roku, w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, w Białymstoku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gloria Victis”. Weźmie w niej udział 22 historyków z 10 ośrodków naukowych w Polsce oraz na Białorusi.

Konferencję zainauguruje otwarcie dwóch wystaw, poświęconych powstaniu: pierwsza z nich zagości przed Archiwum Państwowym, druga zaś w Muzeum Wojska w Białymstoku. Sama konferencja podzielona będzie na dwie części. W pierwszej wezmą udział pracownicy naukowi białostockich placówek naukowych: Uniwersytetu, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Archiwum Państwowego oraz Muzeum Wojska. W kolejnej części swoje referaty wygłoszą młodzi naukowcy: studenci i doktoranci z całej Polski, zaproszeni przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UwB.

Wystawa czasowa „Wincenty Sleńdziński (1837-1909). Malarz i zesłaniec”
Miejsce:
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
Termin:
17 stycznia-17 marca
Opis wydarzenia:
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zaprasza na wystawę przygotowaną w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła Wincentego Sleńdzińskiego (obrazy, rysunki, szkice, fotografie), pochodzące ze zbiorów własnych Galerii.
Organizatorzy:
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Wystawa czasowa „Poszli w boje chłopcy nasze… Powstanie styczniowe na Podlasiu 1863-1864”
Miejsce:
Muzeum Wojska w Białymstoku
Termin:
22-24 marca
Opis wydarzenia:
Wystawa poświęcona została historii insurekcji styczniowej na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia. Na wystawie zobaczymy między innymi eksponaty ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku. Ekspozycję wzbogacono o współczesne zdjęcia wykonane techniką mokrego kolodionu. Wystawa realizowana jest przez Muzeum Wojska w Białymstoku.
Organizatorzy:
Muzeum Wojska w Białymstoku

Wystawa plenerowa „Powstanie Styczniowe na Białostocczyźnie”


Miejsce:
Archiwum Państwowe w Białymstoku
Termin:
22 stycznia-20 czerwca
Opis wydarzenia:
Na ekspozycji pokazane zostaną kopie dokumentów pisanych, ikonograficznych i kartograficznych, dotyczących wydarzeń, które miały miejsce na Białostocczyźnie w styczniu 1863 r. Otwarciu wystawy, w dniu 22 stycznia 2013 r., towarzyszyć będzie uroczyste odczytanie odezwy Tymczasowego Rządu Narodowego z dnia 22 stycznia 1863 r.
Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Białystok

Konferencja naukowa pt.„Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich w czasach zaborów w świetle 150.rocznicy Powstania Styczniowego”
Miejsce:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Termin:
21- 22 stycznia
Opis wydarzenia:
Konferencja „Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich w czasach zaborów w świetle 150.rocznicy Powstania Styczniowego”
Organizatorzy:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny w Białymstoku