ZIMNO jak w ZIMIE

Data publikacji: 12.12.2017
1 minuta

„Jak jest zima, to musi być zimno!” – tłumaczył pani kierowniczce palacz z kotłowni „Misia” Stanisława Barei. I miał rację! Bo ZIMNY to przymiotnik utworzony od rzeczownika ZIMA i pierwotnie oznaczający ‘związany z zimą, dotyczący zimy, taki jak w zimie’. To znaczenie utrzymało się w użyciu aż do XVII w.

zimno
Fot. Marcelina Jarnuszkiewicz zimno

Dopiero kiedy przymiotnik ZIMNY nie tylko rozszerzył znaczenie na ‘chłodny, ziębiący, mający niską temperaturę’, ale również przestał się bezpośrednio odnosić do ZIMY, utworzono – wtórnie, za pomocą nowszego przyrostka -owy – przymiotnik ZIMOWY. I dziś mamy rozróżnienie: ZIMNY ‘chłodny, oziębły’ i ZIMOWY ‘charakterystyczny dla zimy’.

[SEJP Bor, 741; SJP PWN; USJP]