ŻEŃSKI, DAMSKI i KOBIECY – cz. IV

KOBIECY to przymiotnik częściej używany niż przymiotniki DAMSKI i ŻEŃSKI. Łączy się raczej z wyrazami wskazującymi na cechy psychiczne, choć częściowo pokrywa się znaczeniem i łączliwością z określeniami DAMSKI i ŻEŃSKI. Mówimy o kobiecej intuicji, kobiecej wrażliwości, kobiecym wdzięku, kobiecej urodzie (a nie o „damskiej urodzie” czy „żeńskim wdzięku”), ale również o chorobach kobiecych (mimo że są żeńskie narządy rozrodcze) i o kobiecym stroju (ale już raczej o damskich pantofelkach czy damskim żakiecie). KOBIECY „obsługuje” wszystkie połączenia „genderowe” – jest nośnikiem stereotypów, a więc pojawia się także w określeniach ruchów lub formacji, przeciwstawiających się z tym stereotypom: mówimy o kobiecych ruchach społecznych, kobiecych oddziałach bojowych i o kobiecych partiach politycznych.
Źródło: [USJP; SJP PWN; NSPP; WSPP]