ŻEŃSKI, DAMSKI i KOBIECY – cz. II

ŻEŃSKI odnosi się przede wszystkim do płci istot żywych i do rodzaju jako kategorii gramatycznej. Mówimy więc o płci żeńskiej, potomkach żeńskich (w genealogii) i szkole żeńskiej czy żeńskich oddziałach w jakichś placówkach (obecnie najczęściej w kontekście historycznym), a także o osobnikach żeńskich (w biologii) i żeńskich narządach rozrodczych. Przymiotnik ŻEŃSKI wchodzi również w skład terminów z dziedziny nauki o języku i nauki o literaturze: rodzaj żeński, rym żeński, średniówka żeńska.
Źródło: [USJP; SJP PWN; NSPP; WSPP]