WYKRZYKNIK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Co to są WYKRZYKNIKI? To takie niewielkie, ale całkiem samodzielne części mowy, bezwarunkowo nieodmienne, które zazwyczaj nie wchodzą w żadne związki składniowe w zdaniu. Służą głównie do ujawniania stanu ducha i uczuć albo do naśladowania dźwięków (w tym specjalizuje się „podgatunek” wykrzykników – onomatopeje). Wykrzykniki to takie wyrazy, jak: łup, bum, hopsa, o, ach, aha, ha, ha! lub cha, cha!, ba czy Tygryskowe uorrauorrauorrauorrauorrra... Uwaga! Czasami za wykrzykniki uznaje się też takie wyrazy jak ‘hop’ czy ‘buch’ w zdaniach typu: Kotka hop na parapet i w nogi!; Niedźwiedź buch w piach i jak nie zacznie się tarzać... W innych klasyfikacjach wyrazy występujące w takiej funkcji są traktowane jak czasowniki niewłaściwe. Pogodzeniem obu sposobów patrzenia na język jest stwierdzenie, że są to wykrzykniki w funkcji orzeczenia lub wykrzykniki w funkcji czasownikowej.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]