WYKIDAJŁO to potoczne określenie tego, kto pilnuje porządku w klubie, wyrzucając z lokalu pijanych i awanturujących się gości. W języku rosyjskim do dziś występują czasowniki выкидывать 'wyrzucać’ i выкидать ‘wyrzucić’, chociaż w zwrocie o znaczeniu ‘wyrzucać za drzwi’ używa się innego słowa – выбросить: выбросить за дверь. We współczesnej polszczyźnie ogólnej nie znajdziemy czasownika „kidać”, ale w gwarach zachował się czasownik dokonany WYKIDAĆ o kilku znaczeniach, w których można odnaleźć ów element znaczeniowy związany ze zdecydowanym ruchem na zewnątrz, z wyrzucaniem, opróżnianiem. WYKIDAĆ to ‘wylać, wysypać, wyrzucić’ (np. wykidać gnój spod bydła), a także ‘wylać gęstą masę’ – i od tego znaczenia powstał czasownik WYKIDAĆ SIĘ ‘wypróżnić się’, który Jan Karłowicz, redaktor naczelny pierwszego „Słownika gwar polskich”, wdzięcznie definiuje słowami: „wykidać się = spłacić dług naturze (wyjść ze stolcem)”.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]