Często, a nawet bardzo często używane wyrażenie Z UWAGI NA... jest wprawdzie poprawne, ale jednak urzędowe i zdecydowanie oficjalne. Ograniczmy jego użycie do dokumentów, orzeczeń i innych oficjalnych lub urzędowych tekstów, a na co dzień posługujmy się prostszym ZE WZGLĘDU NA... lub DLATEGO ŻE..., np. zamiast: Z uwagi na fakt... lepiej: Ze względu na to, że...; zamiast: Ona do nas nie przyjedzie z uwagi na twoją kłótliwość, lepiej: Ona do nas nie przyjedzie, dlatego że za bardzo lubisz się kłócić...
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]