Długi i trudny do wymówienia wyraz, więc jeśli już go używamy, róbmy to dobrze: poprawnie wymawiamy tak, jak piszemy, czyli przez t i f: [usatysfakcjonowany], a nie: [usadysfakcjonowany], ani też: [usatyzwakcjonowany]. Podobnie – bezdźwięcznie – wymawiamy czasowniki SATYSFAKCJONOWAĆ i USATYSFAKCJONOWAĆ, a także rzeczownik SATYSFAKCJA [satysfakcja], a nie: [sadysfakcja]. Jeśli poprawne wymówienie tych obcych słów sprawiałoby zbyt wiele trudności, to może lepiej zrezygnować z ich stosowania i zamiast USATYSFAKCJONOWANY CZYMŚ mówić ZADOWOLONY z CZEGOŚ, zamiast SATYSFAKCJONOWAĆ – ZADOWALAĆ, zamiast SATYSFAKCJA – ZADOWOLENIE, PRZYJEMNOŚĆ lub – w innym znaczeniu – WYNAGRODZENIE czy REKOMPENSATA.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; USJP]