TRUDNE ZWIĄZKI: OBOJE RODZICE

Liczebnik zbiorowy OBOJE (i jego dłuższa wersja: OBYDWOJE) łączy się z rzeczownikami wskazującymi na dwie osoby różnej płci. Inaczej jednak łączy się z określeniami par małżeńskich, a inaczej z określeniami innych osób. A ponieważ związki stałe powinny być możliwie zgodne, połączenie OBOJE + MAŁŻONKOWIE pozostaje w ZWIĄZKU ZGODY. Dlatego poprawnie piszemy i mówimy: OBOJE RODZICE poszli na zebranie syna (a nie: „oboje rodziców poszło”); Dziecko miało zaufanie do OBOJGA RODZICÓW; OBOJGU RODZICOM niezbyt spodobały się oceny dziecka (a nie: „obojgu rodziców”); Poproszono OBOJE RODZICÓW o to, by wyrazili zgodę na udział dziecka w wycieczce; Chłopiec z szacunkiem wyrażał się o OBOJGU RODZICACH (nie: „o obojgu rodziców”). Tylko w jednym jedynym przypadku: W NARZĘDNIKU związek zgody zostaje zerwany i zastępuje go związek rządu: Nauczyciele nie mogli się porozumieć Z OBOJGIEM RODZICÓW dziecka.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]