Można się DWOIĆ i TROIĆ, czyli uwijać się, starać się być w wielu miejscach jednocześnie. Może nam się od tego zacząć TROIĆ w oczach – ale nie o takie TROJENIE chodzi. TROJENIE to termin językoznawczy oznaczający specyficzną formę grzecznościową: zwracanie się do rozmówcy w 3. osobie liczby mnogiej, a nie w 3. os. liczby pojedynczej. Taka forma grzecznościowa spotykana jest na Śląsku. Zamiast „Proszę jeść” lub „Niech pan je” możemy zatem usłyszeć „Niech oni jedzą” – miłe i zachęcające, a nie opryskliwe czy uwłaczające. Ze względu na użycie zaimka ONI – i na wzór słowacki – zjawisko to bywa określane również mianem ONIKANIE.

Źródło:

[EJP, 405; Baza CKS]