Pamiętajmy, że forma rodzaju nijakiego zaimka wskazującego ma postać TO, a nie „te”. Poprawnie mówimy i piszemy, piszemy i mówimy: to dziecko, to maleństwo, to mieszkanie, to śniadanie, to życzenie (a nie: „te dziecko”, „te maleństwo”, „te mieszkanie”, „te śniadanie”, „te życzenie”), np. A to dziecko to pańskie?; Niechże pani weźmie to maleństwo na ręce, przecież je tu rozdepczą!; I co, kupiłeś już to mieszkanie?; Naprawdę mam ci to śniadanie przynieść do łóżka?; Spełnij jeszcze tylko to życzenie i będę dla ciebie miła. Forma TE to forma liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego i łączymy ją tylko z rzeczownikami i przymiotnikami w liczbie mnogiej: te dzieci, te maleństwa, te mieszkania, te śniadania, te życzenia, np. Wszystkie te dzieci są pod naszą opieką; Przecież te maleństwa tu nie zostaną!; Te mieszkania można będzie wynająć; A te śniadania, za które już zapłaciłam, przepadną?; Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak spełnić te życzenia...
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]