T-shirt, iPod i e-dziennik – cz. III

W wyrazach takich jak iPod, iPad czy iPhone literka i - znajdująca się na samym początku - nie jest przedrostkiem, tylko pierwszą literą nazwy własnej, będącej również znakiem towarowym, który został zarejestrowany właśnie w takiej postaci. Nasze przepisy ortograficzne akceptują - na zasadzie wyjątku – nieco odmienny zapis niektórych nazw własnych, dopuszczając zapisywanie ich od małej litery lub z wielką literą wewnątrz wyrazu – dotyczy to jednak w zasadzie tylko zarejestrowanych znaków towarowych. A ponieważ zdanie bezwzględnie musimy zapisywać od wielkiej litery, staramy się unikać umieszczania nazw takich jak iPod, iPad, iPhone, mBank, dBASE na pierwszym miejscu w zdaniu. Musielibyśmy bowiem zapisać je wielką literą, co naruszyłoby ich postać graficzną. Wystarczy jednak poprzedzić nazwę odpowiednim rzeczownikiem pospolitym, żeby wszystkim przepisom i zaleceniom ortograficznym stało się zadość.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]