Zuzanna Kwapińska
Dlaczego małe, bezogonkowe zwierzątko wielkości i kształtu przerośniętego chomika nazywa się ŚWINKA MORSKA? ŚWINKA dlatego, że kwiczy – kto raz usłyszał świnkę, nie będzie mieć wątpliwości ☺, a MORSKA to skrócenie formy ZAMORSKA – ŚWINKA MORSKA nazywała się kiedyś ŚWINKĄ ZAMORSKĄ (bo sprowadzona została zza morza), ale z czasem ZAMORSKA skróciło się do MORSKA i tak już zostało. Do morskości i świnkowatości nawiązuje też nazwa MORŚWIN, którą określamy jednego z bardzo rzadkich już dziś ssaków bałtyckich. Podobny trochę do delfina MORŚWIN swoją nazwę zawdzięcza – tak jak świnka morska – skojarzeniu ze świńskim pokwikiwaniem (KROWY MORSKIE – wytępione już przez człowieka – ryczały, żyjące do dziś SŁONIE MORSKIE i ryczą, i są wielkie, i mają trąby jak słonie, no, może prawie jak słonie).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]