STRACHY na LACHY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Tak mówimy, gdy się nie boimy. Powiedzenie STRACHY na LACHY oznacza ‘próżno kogoś straszyć’, ‘kogoś nie da się nastraszyć’. Formę Lachy zapisujemy wielką literą, jest to bowiem B. l.mn. nazwy Lach, będącej dawnym określeniem Polaka (stosowanym głównie na Litwie i Rusi). Musieliśmy być – my, Lachy (albo też: Lachowie) – postrzegani jako bitni, bojowi i bynajmniej nie płochliwi, skoro nazwa Lach utrwaliła się w języku właśnie w powiedzeniu obrazującym daremny trud straszenia kogoś niestrachliwego.
Źródło: [SJP Dor; SJP PWN; SJP L, USJP; SO PWN; PJ PWN]